Ακύρωση

Δικαιούστε αποζημίωση ίση με αυτήν που χορηγείται σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, εκτός εάν ενημερωθήκατε σχετικά με την ακύρωση τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την πτήση ή εάν άλλαξε το δρομολόγιό σας σε ώρες κοντά στις ώρες της αρχικής πτήσης ή εάν η αεροπορική εταιρεία μπορεί να αποδείξει ότι η ακύρωση οφείλεται σε εξαιρετικές συνθήκες.

Επιπλέον, ο αερομεταφορέας οφείλει να σας προσφέρει την επιλογή μεταξύ:

Επιστροφής των χρημάτων του εισιτηρίου σας εντός επτά ημερών.

Αλλαγή δρομολογίου για τον τελικό σας προορισμό υπό παρόμοιες συνθήκες

και, εάν χρειάζεται, φροντίδα (τηλεφωνική επικοινωνία, αναψυκτικά, φαγητό, κατάλυμα, μεταφορά στο κατάλυμα).

Άρνηση επιβίβασης

Σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης σε μια πτήση, οι αεροπορικές εταιρείες υποχρεούνται να αναζητούν εθελοντές που προτίθενται να παραιτηθούν της κράτησής τους με αντάλλαγμα συγκεκριμένα οφέλη. Επιπλέον, ο αερομεταφορέας οφείλει να προσφέρει στους εθελοντές την επιλογή μεταξύ της επιστροφής των χρημάτων τους και της αλλαγής δρομολογίου.

Ενδέχεται να δικαιούστε αποζημίωση μεταξύ 125€ και 600€, ανάλογα με την απόσταση της πτήσης και τις καθυστερήσεις που υπεστήκατε πριν από την αλλαγή δρομολογίου. Εάν ο εθελοντής επιλέξει αλλαγή δρομολογίου, ο αερομεταφορέας οφείλει να παράσχει βοήθεια, εφόσον χρειάζεται, όπως, για παράδειγμα, φαγητό, πρόσβαση σε τηλέφωνο, ξενοδοχειακό κατάλυμα για μία ή περισσότερες διανυκτερεύσεις (εφόσον χρειάζεται) και μεταφορά μεταξύ αεροδρομίου και καταλύματος

Μεγάλες καθυστερήσεις

Δικαιούστε παροχής φροντίδας από την αεροπορική εταιρεία (τηλεφωνική επικοινωνία, αναψυκτικά, γεύματα, κατάλυμα, μεταφορά στον τόπο κατάλυσης) εάν η καθυστέρηση:

Είναι ίση ή μεγαλύτερη από δύο ώρες, για πτήσεις 1.500 χλμ. ή λιγότερο.

Είναι ίση ή μεγαλύτερη από τρεις ώρες, για μεγαλύτερες πτήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ.

Είναι ίση ή μεγαλύτερη από τέσσερις ώρες, για πτήσεις πάνω από 3.500 χλμ. εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη από πέντε ώρες, και αποφασίσετε να μην συνεχίσετε το ταξίδι σας, δικαιούστε επίσης επιστροφή των χρημάτων σας για το εισιτήριο και αεροπορική μεταφορά στον τόπο από τον οποίο είχατε, αρχικά, ξεκινήσει το ταξίδι σας.

Αν φθάσετε στον τελικό προορισμό σας με καθυστέρηση τριών ή περισσοτέρων ωρών, δικαιούσθε αποζημίωση ίση με εκείνη που χορηγείται στην περίπτωση ματαίωσης της πτήσης σας, εκτός αν η αεροπορική εταιρεία είναι σε θέση να αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις. Επίσης, είναι δυνατό να καταλογιστούν ευθύνες σε αεροπορικές εταιρείες για ζημίες που οφείλονται σε καθυστερήσεις.

Αποσκευές

Εάν χαθούν, καταστραφούν ή καθυστερήσουν οι αποσκευές σας, ενδέχεται να δικαιούστε αποζημίωση με ανώτατο όριο τα 1.220 € περίπου.

Ωστόσο, οι αεροπορικές εταιρείες δεν φέρουν ευθύνη αν έχουν λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αποφυγή ζημιών ή αν ήταν αδύνατον να ληφθούν τέτοια μέτρα.

Εάν υποστούν φθορές οι αποσκευές σας, θα πρέπει να υποβάλλετε απαίτηση από την αεροπορική εταιρεία εντός επτά ημερών από την παραλαβή των αποσκευών σας.

Σε περίπτωση καθυστερημένης παραλαβής των αποσκευών, η περίοδος αυτή μπορεί να είναι 21 ημέρες το ανώτερο.

Σημαντικό: Για πιθανές αλλαγές στη νομοθεσία, κοιτάξτε και στον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_el.htm