Project Description

Σύμφωνα με το έγγραφο 9945/22-5-2019 από το ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ με ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της ΥΑ 4418/2019 (Β΄ 972) όπως ισχύει.

Υφιστάμενες επιχειρήσεις ΕΕΔΔ οι οποίες έχουν καταταγεί κατά το παρελθόν και λειτουργούν νόμιμα, είτε βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας είτε διότι έχουν υποβάλει γνωστοποίηση, θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 31.12.2019 να κατέχουν Πιστοποιητικό Κατάταξη, με βάση τις οικείες διατάξεις. Αντίθετα, σε ό,τι αφορά τις υφιστάμενες επιχειρήσεις ΕΕΔΔ οι οποίες δεν έχουν καταταγεί κατά το παρελθόν και λειτουργούν νόμιμα, είτε βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας είτε διότι έχουν υποβάλει γνωστοποίηση, ισχύει το εξής: σύμφωνα με την 9568/17-5-2019 εγκύκλιο του Γεν. Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης θα πρέπει (το αργότερο μέχρι τις 31.12.2019) ο υπεύθυνος της επιχείρησης ΕΕΔΔ να συντάσσει και να τηρεί στο αρχείο της επιχείρησης υπεύθυνη δήλωση ότι πράγματι πληρούνται οι προδιαγραφές του ενός κλειδιού, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 6 Παράρτημα της ως ΥΑ 12868/2018 όπως ισχύει.

Σύμφωνα με τη παρ. 5 του αρθ. 32 του ν.4582/2018 καθώς και την παρ. 1 του αρθ.75 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι «5. Οι επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων υποχρεούνται να καταχωρίζουν το διακριτικό τίτλο τους, και σε περίπτωση περισσοτέρων, το σύνολο αυτών στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) ή στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. κατά περίπτωση. […….] Η επιχείρηση υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έγκριση του διακριτικού τίτλου να ενημερώσει την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού. Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω υποχρεώσεων, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.» καθώς και «1. Κάθε επιχείρηση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων υποχρεούται να δηλώσει το διακριτικό τίτλο της στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) ή τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, κατά περίπτωση, έως τις 31.5.2019.»

Εκ του συνόλου των ανωτέρω συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις ΕΕΔΔ οφείλουν μέχρι 31.05.2019 να δηλώσουν το διακριτικό τους τίτλο στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) ή τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, ενώ κάθε νέα επιχείρηση ΕΕΔΔ οφείλει εφ’ όσον εγκριθεί ο διακριτικός της τίτλος από τις ανωτέρω υπηρεσίες εντός 30 ημερών να ενημερώσει την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού.