Project Description

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 6-7-2019

Ισχύει για όλα τα Τουριστικά καταλύματα η «Υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγου» (ΦΕΚ Β΄ 2983/30-08-2017, Άρθρο 67, παρ.1), σύμφωνα με την επίσημη απάντηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

Σας προωθούμε την επίσημη απάντηση (συνημμένο 1) από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Διεύθυνση Αγοράς, Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου, Τμήμα Εμπορίου Υπηρεσιών, στα από 11/6/19 (συν.4) και 16/6/19 (συν.5) ερωτήματα μας σχετικά με την υποχρέωση ή όχι τήρησης και ανάρτησης Τιμοκαταλόγου στα τουριστικά καταλύματα.

Στην απαντητική επιστολή του Υπουργείου αναφέρεται:

«Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 67 της ως άνω ΥΑ, δεν αναφέρεται ρητά οποιαδήποτε εξαίρεση από την αντίστοιχη υποχρέωση

Η σχετική Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2983/30-08-2017, Άρθρο 67, παρ.1) αναφέρει:

«Άρθρο 67: Υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγου και ειδικές ρυθμίσεις για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

 1. Επιχειρήσεις που παρέχουν κάθε μορφής υπηρεσίες προς τους πελάτες τους, υποχρεούνται να αναρτούν σταθερά τιμοκατάλογο σε εμφανές σημείο της επιχείρησης ή του γραφείου τους και άμεσα ορατό από τους πελάτες, στον οποίο θα αναγράφονται οι τελικές τιμές συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρέχουν.»

Εφόσον λοιπόν δεν εξαιρούνται τα τουριστικά καταλύματα από την υποχρέωση, σημαίνει ότι όλα υποχρεούνται «να αναρτούν σταθερά τιμοκατάλογο σε εμφανές σημείο της επιχείρησης», όπως ακριβώς ισχύει από το 2015 και όπως αναφέρουμε στο από 14/6/19 σχετικό με το θέμα Δελτίο Τύπου μας (συνημμένο 2)

 

Όσον αφορά στην υπάρχουσα ειδικότερη νομοθεσία, του Υπουργείου Τουρισμού, δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να αναιρεί την ως άνω υποχρέωση τήρησης Τιμοκαταλόγου. Ο Τιμοκατάλογος της επιχείρησης δεν έχει καμιά σχέση με τη «Καρτέλα Ενημέρωσης Πελάτη», που όπως διευκρινίζει η εγκύκλιος του Υπουργείου Τουρισμού Α.Π.10384/15-6-2018 (συνημμένο 3) είναι έντυπο που αφορά τις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών του Σωματείου στο οποίο ανήκουν. Επιπλέον η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι καμία ελεγκτική κρατική υπηρεσία δεν ασχολείται με τη «Καρτέλα Ενημέρωσης Πελάτη» και φυσικά δεν επιβάλλεται καμία ποινή ή πρόστιμο, ούτε καν επιτρέπεται να γίνει απλή σύσταση ή παρατήρηση στον επιχειρηματία για το θέμα αυτό.

 

 

ο Πρόεδρος                                                                       ο Γενικός Γραμματέας

 

Αντώνης Καρατάσος                                                                  Γιώργος Ποδότας

 

(συνημμένο 1)

 

Αθήνα, 02/07/2019

Αριθ. Πρωτ. : 69697 – 02/07/2019

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή,

Γενική Διεύθυνση Αγοράς, Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου,

Τμήμα Εμπορίου Υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20

Ταχ. Κώδικας: 101 81

Προϊστάμενος Τμήματος: Δ. Μπιτζούνης

Πληροφορίες: Ν. Καλογεροπούλου

Τηλέφωνο: 210 3893118

Fax: 210 3840972

Email: nkalogeropoulou@gge.gr

 

ΠΡΟΣ : ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ «ΚΥΚΛΟΣ»

greece.fede@gmail.com, Υπόψη Προέδρου, κ. Α. Καρατάσου

ΚΟΙΝ :

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Αμαλίας 12, Τ.Κ.: 105 57, Αθήνα
 2. ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

(Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.) Ταχ. Δ/νση: Διονυσίου Αιγινήτου 7, Ιλίσια, Τ.Κ.: 115 28, Αθήνα

 1. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 

ΘΕΜΑ: «Αιτήματα διασαφήνισης»

Σχ.: Το με αριθμ. πρωτ. 831/19 (αριθμ. πρωτ. εισ. 65246/20-06-2019) ηλεκτρονικό σας

μήνυμα.

Σε απάντηση του ως άνω ερωτήματός σας, το οποίο μας διαβιβάσατε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 60067/2019 απάντηση της

υπηρεσίας μας προς τη Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδας (Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.).

Περαιτέρω σας γνωρίζουμε ότι όσον αφορά το εν λόγω θέμα, η αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας έγκειται αποκλειστικά στους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.ΠΥ (ΥΑ 91354/2017), κατ’ εξουσιοδότηση του ν.4177/2013.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 67 της ως άνω ΥΑ, δεν αναφέρεται ρητά οποιαδήποτε εξαίρεση από την αντίστοιχη υποχρέωση.

Όσον αφορά στην υπάρχουσα ειδικότερη νομοθεσία, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε

στο Υπουργείο Τουρισμού.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΑΡΟΥΛΗ

 

———————————————————————————————————————–

(συνημμένο 2)

 

14/6/2019

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 830 /19

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14-6-2019 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ μελών

 

Παρατηρήσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων «ΚΥΚΛΟΣ», σχετικά με τα αναφερόμενα στο Δελτίο τύπου/ανακοίνωση της 13-6-2019 της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.

 

Σε ανακοίνωση της 13-6-2019 της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε., αναφέρεται:

«Η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.) ενημερώνει τους επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων ότι, βάση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 50 ν. 4403/2016), έχουν την υποχρέωση ανάρτησης «Καρτέλας Ενημέρωσης Πελάτη» σε εμφανές σημείο της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία, οι επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων παραλαμβάνουν την καρτέλα αυτή από τον Πανελλήνιο Συλλογικό Επαγγελματικό Φορέα του κλάδου που ανήκουν, δηλαδή την Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.), σε ότι αφορά τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, διαμερίσματα, κατοικίες και επαύλεις.»

 

Α Παρατηρήσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων «ΚΥΚΛΟΣ»:

– Μετά τα προβλήματα που προέκυψαν τα προηγούμενα χρόνια με τον «ατελή» νόμο περί Καρτελών Ενημέρωσης Πελάτη και τις προσπάθειες εκμετάλλευσης που διαπιστώθηκαν σε βάρος των επιχειρηματιών τουριστικών καταλυμάτων, το Υπουργείο Τουρισμού εξέδωσε τη διευκρινιστική εγκύκλιο Α.Π.10384/15-6-2018 (συνημμένο 1), με την οποία ξεκαθαρίζει ότι: «η εν λόγω υποχρέωση αφορά τις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών του Πανελλήνιου Συλλογικού Επαγγελματικού φορέα του κλάδου στον οποίο ανήκουν».

Άρα η «Καρτέλα Ενημέρωσης Πελάτη» αφορά μόνο μια μικρή μερίδα καταλυματιών – μέλη της ΣΕΤΚΕ.

Επιπλέον η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι «κατά τους ελέγχους που διενεργούν οι Π.Υ.Τ. στις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον διαπιστωθεί έλλειψη καρτέλας ενημέρωσης του πελάτη, δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις ούτε γίνονται συστάσεις-παρατηρήσεις», άρα προφανώς ακόμη και τα μέλη της ΣΕΤΚΕ δεν έχουν καμιά κύρωση αν δεν αναρτήσουν «Καρτέλα Ενημέρωσης Πελάτη». Σε κάθε περίπτωση, η εγγραφή σε σωματεία είναι προαιρετική και οποιοσδήποτε είναι κάπου γραμμένος, μπορεί άμεσα και ελεύθερα να ζητήσει τη διαγραφή του.

– Κανείς άλλος Πανελλήνιος Συλλογικός Επαγγελματικός φορέας (και υπάρχουν αρκετά πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια πανελλήνια σωματεία καταλυμάτων, όπως: ΠΟΞ. ΚΥΚΛΟΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ κλπ) δεν ασχολείται με τις Καρτέλες αυτές, εκτός από τη ΣΕΤΚΕ που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί επιλεκτικά τον ατελή αυτό νόμο και να επιβάλλει μονοπωλιακή κατάσταση, ολοκληρωτικό καθεστώς και υποχρεωτική προσέλευση όλων των επιχειρήσεων του κλάδου στη ΣΕΤΚΕ.

– Επειδή η ΣΕΤΚΕ αναφέρεται συνεχώς στις πρώτες τέσσερις γραμμές της παρ.4, του άρθρου 50, του νόμου 4403/2016 και μόνο στις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, επισημαίνουμε ότι στις επόμενες τέσσερις γραμμές του νόμου αναφέρεται: «Για τη διασφάλιση της διαδικασίας, οι Πανελλήνιοι Συλλογικοί Επαγγελματικοί Φορείς τηρούν αρχείο και το υποβάλλουν περιοδικά στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.». Ομοίως στη σχετική εγκύκλιο Α.Π.10384/15-6-2018, αναφέρεται: «Σημειώνεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση τήρησης αρχείου από τους Πανελλήνιους Συλλογικούς Επαγγελματικούς Φορείς και της περιοδικής ηλεκτρονικής υποβολής του στις οικείες Π.Υ.Τ.». Υπάρχει λοιπόν υποχρέωση και του φορέα: Η περιοδική υποβολή του αρχείου είναι η μόνη υποχρέωση που έχει από αυτό το νόμο η ΣΕΤΚΕ … και δεν την τηρεί! Στις 19-2-2019 ζητήσαμε από όλες τις ΠΥΤ να μας χορηγήσουν αντίγραφα των περιοδικά υποβληθέντων ηλεκτρονικών αρχείων από τη ΣΕΤΚΕ. Όλες οι ΠΥΤ μας έδωσαν την ίδια απάντηση: Ουδέποτε τους έστειλε η ΣΕΤΚΕ τέτοια αρχεία. Δηλαδή, επί τρία χρόνια το προεδρείο της ΣΕΤΚΕ παραβαίνει το νόμο που συνεχώς επικαλείται!

 

το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της 13-6-2019 της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε., τελειώνει ως εξης:

«Η Συνομοσπονδία διευκρινίζει και εφιστά την προσοχή στους επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων ότι, η υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγου επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που αναφέρεται στην υπ’ αριθμόν 91354/2017 υπουργική απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β ́2983/30.08.2017), αφορά καταστήματα μαζικής εστίασης και αναψυχής (εστιατόρια, καταστήματα γρήγορης εστίασης, ταβέρνες, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης και λοιπά παρόμοια καταστήματα) και δεν αφορά στις ελάχιστες τιμές των μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων. (Επισυνάπτεται το υπ’ αριθμόν πρωτ.60067/06.06.2019 απαντητικό έγγραφο προς παροχή διευκρινήσεων για την τήρηση τιμοκαταλόγου επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου της Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Κατόπιν αυτού, οποιαδήποτε μορφή «τιμοκαταλόγου επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών», δεν αφορά τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων παρά μόνο τις εμπορικές.»

 

Β Παρατηρήσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων «ΚΥΚΛΟΣ»:

Η ερμηνεία που δίνει η ΣΕΤΚΕ θεωρούμε ότι είναι λανθασμένη. Ιδού γιατί:

 

– Διατάξεις που αφορούν «τις ελάχιστες τιμές των μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων», έχουν καταργηθεί πριν πολλά χρόνια!

 

– Η Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2983/30-08-2017, Άρθρο 67) είναι σαφής και αναφέρει στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΣΤΙΑΣΗ / ΑΝΑΨΥΧΗ. ΕΝΟΤΗΤΑ 7.1 ΤΗΡΗΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

«Άρθρο 67: Υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγου και ειδικές ρυθμίσεις

για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

 1. Επιχειρήσεις που παρέχουν κάθε μορφής υπηρεσίες προς τους πελάτες τους,

υποχρεούνται να αναρτούν σταθερά τιμοκατάλογο σε εμφανές σημείο της

επιχείρησης ή του γραφείου τους και άμεσα ορατό από τους πελάτες, στον οποίο

θα αναγράφονται οι τελικές τιμές συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. των

υπηρεσιών που παρέχουν.»

Επίσης στη παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου, επισημαίνονται τα πρόστιμα που προβλέπονται σε περίπτωση μη ανάρτησης «Τιμοκαταλόγου», κάνοντας έτσι σαφές ότι πρόκειται για σημαντική υποχρέωση που έχουν όλες οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (κυρίως για τη προστασία του καταναλωτή), σε αντίθεση με τη περίπτωση της «Καρτέλας Ενημέρωσης Πελάτη» για την οποία δεν προβλέπεται καμία ποινή.

«Άρθρο 67:

 1. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για έλλειψη τιμοκαταλόγου, χίλια ευρώ (1.000€).

Β. Για υπέρβαση τιμής ανά παρεχόμενη υπηρεσία, πεντακόσια ευρώ (500€).

Γ. Για μη αναγραφή προσφερόμενης υπηρεσίας ή τιμής στον τιμοκατάλογο,

πεντακόσια ευρώ (500€).

Δ. Για παράβαση της παραγράφου 4, χίλια ευρώ (1.000€).»

 

– Στο υπ’ αριθμόν πρωτ.60067/06.06.2019 απαντητικό έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου, που επικαλείται η ΣΕΤΚΕ, δεν αναφέρεται πουθενά το συμπέρασμα της τελευταίας παραγράφου του Δελτίου τύπου της ΣΕΚΕ: «Κατόπιν αυτού, οποιαδήποτε μορφή «τιμοκαταλόγου επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών», δεν αφορά τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων παρά μόνο τις εμπορικές.» Αυτό είναι αυθαίρετο συμπέρασμα της ΣΕΤΚΕ.

 

– Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ/ΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, στην με ΑΠ. 75117-75170/62002-03-07 επιστολή της με ΘΕΜΑ: «Παρέχονται πληροφορίες για παροχή υπηρεσιών», διευκρινίζει ότι: «Απαντώντας σε επιστολή σας σχετικά µε ανάρτηση τιμοκαταλόγων σε ξενοδοχεία σας πληροφορούµε ότι τα ξενοδοχεία δεν εξαιρούνται της υποχρέωσης ανάρτησης τιµοκαταλόγου και οι τιµές τους διαµορφώνονται ελεύθερα, σύµφωνα όµως µε τα οριζόµενα στη νοµοθεσία του αρµόδιου Υπουργείου Τουρισμού.»

 

– Ουδεμία ποινή έχει επιβληθεί ποτέ σε τουριστικό κατάλυμα, εξαιτίας μη ανάρτησης «Καρτέλας Ενημέρωσης Πελάτη».

 

Κατόπιν των παραπάνω, τα τουριστικά καταλύματα-μέλη μας, δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο για σχετικές κυρώσεις ή ποινές, εφόσον έχουν αναρτημένο «Τιμοκατάλογο» της επιχείρησής τους σε εμφανές σημείο του καταλύματος τους.

 

ο Πρόεδρος  Αντώνης Καρατάσος

 

——————————————————————————————————–

(συνημμένο 3)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Π.Υ.Τ.

Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Βασ. Αμαλίας 12, 105 57 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Άννα Ζησίμου

Email: zisimou_a@mintour.gr

 

Αθήνα, 15/6/2018                                                                                Α. Π. : 10384

ΠΡΟΣ: Όλες τις Π.Υ.Τ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

 

ΘΕΜΑ: «παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4403/2016 (Α’ 125) ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ»

 

Η παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4403/2016 (Α’ 125) (*) ορίζει ότι: «Οι επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων έχουν την υποχρέωση ανάρτησης, σε εμφανές σημείο της επιχείρησης «Καρτέλας Ενημέρωσης Πελάτη», την οποία παραλαμβάνουν από τον Πανελλήνιο Συλλογικό Επαγγελματικό Φορέα του κλάδου που ανήκουν, με τις προϋποθέσεις που αυτός θέτει. Για τη διασφάλιση της διαδικασίας, οι Πανελλήνιοι Συλλογικοί Επαγγελματικοί Φορείς τηρούν αρχείο και το υποβάλλουν περιοδικά στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού.»

Η ως άνω υποχρέωση αφορά σε μία (1) καρτέλα ενημέρωσης πελάτη ανά επιχείρηση της ως άνω παραγράφου, η οποία θα πρέπει να αναρτάται σε εμφανές σημείο της εισόδου ή του χώρου υποδοχής του τουριστικού καταλύματος.

Σημειώνεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση τήρησης αρχείου από τους Πανελλήνιους Συλλογικούς Επαγγελματικούς Φορείς και της περιοδικής ηλεκτρονικής υποβολής του στις οικείες Π.Υ.Τ.

Διευκρινίζεται ότι κατά τους ελέγχους που διενεργούν οι Π.Υ.Τ. στις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον διαπιστωθεί έλλειψη καρτέλας ενημέρωσης του πελάτη, δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις ούτε γίνονται συστάσεις-παρατηρήσεις καθώς η εν λόγω υποχρέωση αφορά τις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών του Πανελλήνιου Συλλογικού Επαγγελματικού φορέα του κλάδου στον οποίο ανήκουν.

 

O ΓΕΝΙΚΟΣ / ΤΟΜΕΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΑΛΛΑΣ

 

(*)  NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4403 , (ΦΕΚ Α’ 125/07-07-2016), Άρθρο 50, παρ.4:

 1. Οι επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων έχουν την υποχρέωση ανάρτησης, σε εμφανές σημείο της επιχείρησης «Καρτέλας Ενημέρωσης Πελάτη», την οποία παραλαμβάνουν από τον Πανελλήνιο Συλλογικό Επαγγελματικό Φορέα του κλάδου που ανήκουν, με τις προϋποθέσεις που αυτός θέτει. Για τη διασφάλιση της διαδικασίας, οι Πανελλήνιοι Συλλογικοί Επαγγελματικοί Φορείς τηρούν αρχείο και το υποβάλλουν περιοδικά στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 

————————————————————————————————————

 

(συνημμένο 4)

 

11/6/19: Επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων “ΚΥΚΛΟΣ”, προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, με ΘΕΜΑ : Υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγου σε τουριστικά καταλύματα.

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων “ΚΥΚΛΟΣ”

<greece.fede@gmail.com>

 

11-6-2019

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 829 /19

Προς το

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας Αγοράς

Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών

Tαχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος 20, Τ.Κ.: 101 81

Τηλέφωνα: 2103893200, 2103893206, 2103893118, 2103848221

e-mail : heliotisnek@gge.gr, antwnarakos@gge.gr, nkalogeropoulou@gge.gr, chgalakou@gge.gr

Υπόψη: Χελιώτη Ν., Αντωναράκου Δ., Καλογεροπούλου Ν., Γκαλάκου Χ.

 

ΘΕΜΑ : Υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγου σε τουριστικά καταλύματα

 

Αξιότιμοι κύριοι/ες,

 

Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν συνεχίζει να ισχύει η συνημμένη απάντηση ΑΠ.75117-75170/62002 που είχε δώσει η υπηρεσία σας στις 05/01/2015, σε ερώτημα της ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ.

Σύμφωνα με αυτή και για τη προστασία των καταναλωτών από αυθαιρεσίες, συμβουλεύουμε τα μέλη μας (επιχειρηματίες μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων) να αναρτούν σταθερά τιμοκατάλογο σε εμφανές σημείο της επιχείρησης τους και άμεσα ορατό από τους πελάτες, στον οποίο θα αναγράφονται οι τελικές τιμές συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρέχουν. (* άρθρο 67, παράγραφος 1, του ΦΕΚ Β΄ 2983/30-08-2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών»)

 

* ΦΕΚ Β΄ 2983/30-08-2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών»

Άρθρο 67.  Υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγου και ειδικές ρυθμίσεις για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

 1. Επιχειρήσεις που παρέχουν κάθε μορφής υπηρεσίες προς τους πελάτες τους, υποχρεούνται να αναρτούν σταθερά τιμοκατάλογο σε εμφανές σημείο της επιχείρησης ή του γραφείου τους και άμεσα ορατό από τους πελάτες, στον οποίο θα αναγράφονται οι τελικές τιμές συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρέχουν.
 2. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για έλλειψη τιμοκαταλόγου, χίλια ευρώ (1.000€).

Β. Για υπέρβαση τιμής ανά παρεχόμενη υπηρεσία, πεντακόσια ευρώ (500€).

Γ. Για μη αναγραφή προσφερόμενης υπηρεσίας ή τιμής στον τιμοκατάλογο,

πεντακόσια ευρώ (500€).

 

Με εκτίμηση, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων “ΚΥΚΛΟΣ”, Αντώνης Καρατάσος

 

—————————————————————————————————————–

(συνημμένο 5)

 

16/6/19: Επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων “ΚΥΚΛΟΣ”, προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, με ΘΕΜΑ : Αιτήματα διασαφήνισης

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων “ΚΥΚΛΟΣ” <greece.fede@gmail.com>

Κυρ, 16 Ιουν, 3:17 μ.μ.

προς nkalogeropoulou, heliotisnek, antwnarakos, chgalakou

16/6/2019

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 831 /19

 

Προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας Αγοράς

Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών

Tαχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος 20, Τ.Κ.: 101 81

Τηλέφωνα: 2103893200, 2103893206, 2103893118, 2103848221

e-mail: nkalogeropoulou@gge.gr, (heliotisnek@gge.gr, antwnarakos@gge.gr, chgalakou@gge.gr )

 

Υπόψη κυρίας Καλογεροπούλου Ν.

ΘΕΜΑ : Αιτήματα διασαφήνισης

 

Αξιότιμη κα Καλογεροπούλου,

Στις 13/6/19 η ΣΕΤΚΕ εξέδωσε Δελτίο Τύπου στο οποίο επικαλούμενη το υπ’ αριθμόν πρωτ. 60067/06.06.2019 απαντητικό έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου της Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, καταλήγει αναφέροντας:

«Κατόπιν αυτού, οποιαδήποτε μορφή «τιμοκαταλόγου επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών», δεν αφορά τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων παρά μόνο τις εμπορικές.»

Επειδή γνωρίζουμε ότι είναι σε ισχύ η Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2983/30-08-2017, Άρθρο 67) που αναφέρει στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΣΤΙΑΣΗ / ΑΝΑΨΥΧΗ. ΕΝΟΤΗΤΑ 7.1 ΤΗΡΗΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

 «Άρθρο 67: Υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγου και ειδικές ρυθμίσεις για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

 1. Επιχειρήσεις που παρέχουν κάθε μορφής υπηρεσίες προς τους πελάτες τους, υποχρεούνται να αναρτούν σταθερά τιμοκατάλογο σε εμφανές σημείο της επιχείρησης ή του γραφείου τους και άμεσα ορατό από τους πελάτες, στον οποίο θα αναγράφονται οι τελικές τιμές συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρέχουν.»

Επειδή γνωρίζουμε ότι εδώ και αρκετά χρόνια, δεν υπάρχουν δεσμευτικές διατάξεις για «ελάχιστες τιμές των μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων» (όπως αναφέρει το Δελτίο Τύπου της ΣΕΤΚΕ) από το Υπουργείο Τουρισμού (πρώην Τουριστικής Ανάπτυξης).

Παρακαλούμε διασαφηνίστε μας :

 1. Αν η υπηρεσία σας συμφωνεί πράγματι με το συμπέρασμα που αναφέρει το εν λόγο Δελτίου τύπου, διότι με το τρόπο που έχει γραφτεί δίνεται η εντύπωση ότι το συμπέρασμα είναι της υπηρεσίας σας.
 2. Ποια είναι η «ειδικότερη νομοθεσία» που αναφέρεται στο 60067/06.06.2019 απαντητικό έγγραφο σας: «Όσον αφορά δε στα τουριστικά καταλύματα, υπάρχει ειδικότερη νομοθεσία, η οποία καθορίζεται από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης.», ώστε να μην γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από τρίτους η ασάφεια της παραγράφου αυτής.

 

Συνημμένα:

o      Το Δελτίο Τύπου 13-6-19 της ΣΕΤΚΕ  (συνημμένο α)

o      Το υπ’ αριθμόν πρωτ.60067/06.06.2019 απαντητικό έγγραφο σας (συνημμένο β)

 

Με εκτίμηση, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων “ΚΥΚΛΟΣ”

Αντώνης Καρατάσος

www.fede.gr  –  email address: greece.fede@gmail.com  –  τηλ: 2281084470

 

—————————————————————————————————————–

(συνημμένο α)

 

ΑΘΗΝΑ 13-6-2019

 

Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διονυσίου Αιγινήτου 7, 11528, Ιλίσια

Τηλ. 210 6422418 | Φαξ. 210 6429725

email: info@setke.gr www.setke.gr

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.)

ενημερώνει τους επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων ότι, βάση του ισχύοντος

νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 50 ν. 4403/2016), έχουν την υποχρέωση ανάρτησης

«Καρτέλας Ενημέρωσης Πελάτη» σε εμφανές σημείο της επιχείρησης.

 

Σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία, οι επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων

παραλαμβάνουν την καρτέλα αυτή από τον Πανελλήνιο Συλλογικό Επαγγελματικό

Φορέα του κλάδου που ανήκουν, δηλαδή την Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών

Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.), σε ότι αφορά τα ενοικιαζόμενα

επιπλωμένα δωμάτια, διαμερίσματα, κατοικίες και επαύλεις.

 

Η Συνομοσπονδία διευκρινίζει και εφιστά την προσοχή στους επιχειρηματίες

τουριστικών καταλυμάτων ότι, η υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγου

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που αναφέρεται στην υπ’ αριθμόν 91354/2017

υπουργική απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ

Β ́2983/30.08.2017), αφορά καταστήματα μαζικής εστίασης και αναψυχής

(εστιατόρια, καταστήματα γρήγορης εστίασης, ταβέρνες, καφετέριες, κέντρα

διασκέδασης και λοιπά παρόμοια καταστήματα) και δεν αφορά στις ελάχιστες τιμές

των μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων. (Επισυνάπτεται το υπ’ αριθμόν πρωτ.

60067/06.06.2019 απαντητικό έγγραφο προς παροχή διευκρινήσεων για την τήρηση

τιμοκαταλόγου επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης

Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου της Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης)

 

Κατόπιν αυτού, οποιαδήποτε μορφή «τιμοκαταλόγου επιχειρήσεων παροχής

υπηρεσιών», δεν αφορά τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων παρά μόνο τις

εμπορικές.

 

———————————————————————————————————–

(συνημμένο β)

 

Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20

Ταχ. Κώδικας: 101 81

Προϊστάμενος Τμήματος: Δ. Μπιτζούνης

Πληροφορίες: Ν. Καλογεροπούλου

Τηλέφωνο: 210 3893118

Fax: 210 3840972

Email: nkalogeropoulou@gge.gr

 

Αθήνα, 06/06/2019

Αριθ. Πρωτ. : 60067 – 06/06/2019

 

ΠΡΟΣ : ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, Διονυσίου Αιγινήτου 7, Τ.Κ.: 11528, Ιλίσια, ΑΘΗΝΑ

 

ΚΟΙΝ : ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινήσεων για τήρηση τιμοκαταλόγου επιχειρήσεων παροχής

υπηρεσιών»

Σχ.: Το με αριθμ. πρωτ. 2917/17-05-2019 (αριθμ. πρωτ. εισ. 54280/22-05-2019) έγγραφό σας.

 

Σε απάντηση του ως άνω ερωτήματός σας, το οποίο μας διαβιβάσατε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, σας αναφέρουμε τα εξής:

Οι Κανόνες Δι.Ε.Π.Π.Υ. (ΥΑ 91354/2017 – ΦΕΚ 2983/Β/2017) έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/2013) όπως ισχύει. Το αρ. 1. του εν λόγω νόμου ορίζει ότι με τον παρόντα νόμο ορίζονται κανόνες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διακινούνται, διατίθενται και παρέχονται στην ελληνική αγορά από οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο στεγασμένο, υπαίθριο και από απόσταση εμπόριο. Τα οριζόμενα ισχύουν με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων που απορρέουν από την εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία.

Όσον αφορά δε στα τουριστικά καταλύματα, υπάρχει ειδικότερη νομοθεσία, η οποία καθορίζεται από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΑΡΟΥΛΗ