Σύμφωνα με το Αρθρο 13 του Κ.Β.Σ.

Αρχική
//Σύμφωνα με το Αρθρο 13 του Κ.Β.Σ.
Σύμφωνα με το Αρθρο 13 του Κ.Β.Σ. 2018-07-12T10:03:59+00:00

Project Description

Σύμφωνα με το Αρθρο 13 του Κ.Β.Σ.
Ο εκμεταλλευτής ξενοδοχείου ή ξενώνα τηρεί και βιβλίο κίνησης πελατών (πόρτας), στο οποίο καταχωρεί το ονοματεπώνυμο του πελάτη, την ημερομηνία άφιξης και αναχώρησής του και τον αριθμό του δωματίου. Στις περιπτώσεις που επιβάλλεται από άλλες διατάξεις η τήρηση παρόμοιου βιβλίου, το βιβλίο αυτό αναπληρώνει το βιβλίο πελατών, αν περιλαμβάνει και τα πιο πάνω στοιχεία και είναι θεωρημένο από τον Οικονομικό ΄Εφορο. Ο πιο πάνω υπόχρεος εκδίδει σε κάθε περίπτωση κατά την αναχώρηση του πελάτη θεωρημένη διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών, στην οποία αναγράφει, εκτός των άλλων, το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή του και διακεκριμένα το ποσό της αμοιβής και το ποσό των δαπανών που έγιναν για λογαριασμό του.

Τις υποχρεώσεις της παραγράφου αυτής έχει και ο εκμεταλλευτής επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και οικειών, στο οποίο έχει χορηγηθεί σχετική άδεια εκμετάλλευσης από τον Ε.Ο.Τ. ή οποιαδήποτε άλλη Δημόσια Αρχή