Project Description

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Στην Υπηρεσία μας υποβάλλονται, εγγράφως ή προφορικά, ερωτήματα, από Διοικητικές Αρχές, Κ.Ε.Π. και πολίτες, αναφορικά με την απόδειξη των στοιχείων της ταυτότητας των πολιτών των κρατών που έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν αλλά δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (π.χ. Νορβηγία, Ελβετία), οι οποίοι προσέρχονται σε Δημόσιες Υπηρεσίες της Χώρας μας, για τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής τους, κατ` εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως ισχύει.
Σχετικά με τη διαδικασία αυτή, επισημαίνονται τα κάτωθι:

Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του N.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/τ. Α΄/9-3-1999), όπως συμπληρώθηκαν από αυτές των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 16 του Ν.3345/2005 (Φ.Ε.Κ. 138/ τ. Α΄/ 16-6-2005).

Ειδικότερα:
Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να ζητά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. της Χώρας, βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρο 11, παρ.1 του ν.2690/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 16, παρ.3 του ν. 3345/2005 – ΦΕΚ 138 Α΄/16-6-2005).

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο με τις διατάξεις του άρθρου 25 του 3731/2008 (Φ.Ε.Κ.263/Α΄/23-12-2008): «4. Τα στοιχεία της ταυτότητας που αναφέρονται στην αίτηση, όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, αποδεικνύονται από το δελτίο ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται, στην περίπτωση πολιτών Κράτους –Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ, στις άλλες περιπτώσεις, από το διαβατήριο, ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη Χώρα, ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. Η ταυτότητα των νομικών προσώπων αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις που ισχύουν στην έδρα τους.»

Προκειμένου να αρθούν οι όποιες αμφισβητήσεις, για το προκύπτον θέμα, η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη της Υπηρεσίας μας ζήτησε, εγγράφως, από τη Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Σένγκεν του Υπουργείου Εξωτερικών, την «παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το ισχύον καθεστώς εισόδου πολιτών των κρατών που έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν».

Η εν λόγω Υπηρεσία, στο αριθμ. πρωτ. Φ.3497.13/ΑΣ 39223/8-9-2011 απαντητικό έγγραφο, αναφέρει ότι δικαιούχοι του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας στο χώρο Σένγκεν λογίζονται, πέραν των πολιτών της Ε.Ε. και των μελών οικογενείας τους, και οι υπήκοοι τρίτων χωρών και τα μέλη οικογενείας τους, δυνάμει αντίστοιχων συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ε.Ε. και των εν λόγω χωρών.
Ως εκ τούτου, οι πολίτες Ελβετίας, Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν –χώρες οι οποίες έχουν συνάψει σχετικές Συμφωνίες με την Ε.Ε.- απολαύουν δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδύναμου με εκείνο των πολιτών της Ε.Ε.

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο προαναφερόμενο έγγραφο, οι πολίτες των ανωτέρω χωρών εξομοιώνονται, ως προς το δικαίωμα εισόδου τους στη χώρα και, συνεπώς, ως προς το ειδικότερο ζήτημα του τύπου εγγράφων που δύνανται να επιδεικνύουν κατά την είσοδο, με τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε., για τους οποίους η Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 προβλέπει ρητά ότι: «…τα κράτη μέλη επιτρέπουν την είσοδο στην επικράτειά τους σε κάθε πολίτη της Ένωσης, ο οποίος φέρει ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο….» (άρθρο 5).

Επιπροσθέτως, η Υπηρεσία μας ζήτησε τις απόψεις και από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, για το εν λόγω θέμα.
Η ως άνω Υπηρεσία, στο αριθμ. πρωτ. 1016/6/377 α΄/20-8-2012 απαντητικό έγγραφο, αναφέρει, σχετικά με την απόδειξη των στοιχείων της ταυτότητας πολιτών των κρατών που έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν, αλλά δεν είναι μέλη της Ε.Ε., ότι: «από τον συνδυασμό των άρθρων 5 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ (π.δ. 106/2007, ΦΕΚ Β΄ 135) και 3 παρ. 4 του ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3731/2008 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, ΦΕΚ 263/Α΄/23-12-2008), προκύπτει ότι τα στοιχεία της ταυτότητας των πολιτών των ως άνω χωρών, αποδεικνύονται από τα έγγραφα με τα οποία αποδεικνύονται και τα στοιχεία ταυτότητας των πολιτών κράτους-μέλους της Ε.Ε., δηλαδή πρωτότυπο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ».

Κατόπιν τούτων, καθίσταται προφανές ότι τα στοιχεία της ταυτότητας των πολιτών τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν, αποδεικνύονται από τα έγγραφα με τα οποία αποδεικνύονται και τα στοιχεία ταυτότητας των πολιτών κράτους-μέλους της Ε.Ε., δηλ. πρωτότυπο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, σε ισχύ.

Συνοψίζοντας, για τους πολίτες τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν, οι Διοικητικές Αρχές και τα ΚΕΠ υποχρεούνται να αποδέχονται, για τη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως ισχύει σήμερα, (π.χ. βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου), το πρωτότυπο δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, σε ισχύ.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα που εποπτεύουν.
Οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα που εποπτεύουν, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Επισημαίνεται η υποχρέωση των Διοικητικών Αρχών και των ΚΕΠ της Χώρας για την πιστή εφαρμογή της εν λόγω εγκυκλίου, δεδομένου ότι κοινός στόχος όλων των δημοσίων υπηρεσιών είναι η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης τους στη δράση της Δημόσιας Διοίκησης.

Σας γνωρίζουμε ότι η παρούσα εγκύκλιος έχει καταχωρηθεί στο δικτυακό τόπο σας Υπηρεσίας σας: www.ydmed.gov.gr, στο πεδίο: «Διοικητική Μεταρρύθμιση/Σχέσεις Κράτους-Πολίτη/Βεβαίωση του γνησίου υπογραφής».

Η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους – Πολίτη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.