Project Description

ΝΟΜΟΙ

• Ν.2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

• Ν.2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α) Ε.Φ.Ε.Τ., άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις

• Ν.2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α) Σύνδεση έρευνας τεχνολογίας με παραγωγή και άλλες διατάξεις [Αρθρο18]

• Ν.3190/2003 (ΦΕΚ 249 Α) Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις.

• Ν.3270/2004 (ΦΕΚ 187 Α) Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης & θέματα τουρισμού

• Ν.3498/2006 (ΦΕΚ 230 Α) Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις

• Ν.3734/2009 (ΦΕΚ 8 Α) Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας … και άλλες διατάξεις

• Ν.3766/2009 (ΦΕΚ 102 Α) Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις

• Ν.3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α) Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις

• Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

• Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α) Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας … Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού & Τουρισμού …

• Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων & δραστηριοτήτων ρύθμιση αυθαιρέτων δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις

• Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις

• Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

• Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α) Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις

• Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90 Α) Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις

• Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α) Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις

• Ν.4179/2013 (ΦΕΚ 175 Α) Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στον τουρισµό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις

• Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.

• Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94 Α) Διαδικασία Οριοθέτησης & ρυθμίσεις θεμάτων για υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας & άλλες διατάξεις [τροποποίηση Ν.Ο.Κ.]

• Ν.4262/2014 (ΦΕΚ 114 Α) Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις

• Ν.4276/2014 (ΦΕΚ 155 Α) Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις

• Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α) Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), … και άλλες διατάξεις

• Ν.4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α) Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

• Ν.4315/2014 (ΦΕΚ 269 Α) Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα – Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις

• Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α) Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

• Π.Δ.33/1979 (ΦΕΚ 10 Α) Περί τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων

• Π.Δ.2/13.3.1981 (ΦΕΚ 138 Δ) Περί ληπτέων υπόψιν στοιχείων & τρόπου καθορισμού όρων των προ 1923 οικισμών στερουμένων ρυμοτομικού σχεδίου, καθορισμού όρων δομήσεως

• Π.Δ.24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270 Δ) Τροποποίηση όρων & περιορισμών δόμησης γηπέδων κειμένων εκτός ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων & εκτός ορίων νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών.

• Π.Δ.20.1.1988 (ΦΕΚ 61 Δ) Τροποποίηση του Π.Δ.6.10.78 (ΦΕΚ 538Δ) περί καθορισμού όρων & περιορισμών δομήσεως γηπέδων κειμένων εκτός ρυμοτομικών σχεδίων & εκτός οικισμών

• Π.Δ.337/2000 (ΦΕΚ 281 Α) Κατάταξη ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών

• Π.Δ.43/2002 (ΦΕΚ 437 Α) Κατάταξη ξενοδοχείων σε κατηγορίες, τεχνικές προδιαγραφές

• Π.Δ.4.11.2011 (ΦΕΚ 289 ΑΑΠΘ) Όροι και περιορισμοί δόμησης εντός ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους

• Π.Δ.112/2014 (ΦΕΚ 179 Α) Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού

ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

• Κ.Υ.Α.ΔΥΓ2/80825/05 (ΦΕΚ 120 Β 06) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87 Β) Υγ. Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Γ4/1150/76 (ΦΕΚ 937 Β) όμοια περί λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών.

• Κ.Υ.Α.36873/2007 (ΦΕΚ 1364 Β) Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, διαδικασίας, δικαιολογητικών & κάθε λεπτομέρειας για χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων

• Κ.Υ.Α.16793/2009 (ΦΕΚ 2086 Β) Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών Θεματικών Πάρκων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν.3299/2004

• Κ.Υ.Α.24208/2009 (ΦΕΚ 1138 Β) Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό κ.λ.π.

• Κ.Υ.Α.ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/2011 (ΦΕΚ 2496 Β) «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ….»

• Κ.Υ.Α.278/2012 (ΦΕΚ 615 Β) Καθορισμός ειδικών ενεργειακών προδιαγραφών σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων

• Κ.Υ.Α. 59845/2012 (ΦΕΚ 3438 Β) Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) Τουρισμού

• Κ.Υ.Α.27217/2013 (ΦΕΚ 3077 Β) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας του Ιατρικού Τουρισμού.

• Κ.Υ.Α.ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/2013 (ΦΕΚ 3106 Β) Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου.

• Κ.Υ.Α.65657/2013 (ΦΕΚ 3156 Β) Έγκριση πορισμάτων της έκθεσης αξιολόγησης της εφαρμογής του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό

• Κ.Υ.Α.67659/2013 (ΦΕΚ 3155 Β) Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό & Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού

• Κ.Υ.Α.1746/2015 (ΦΕΚ 135 Β) Καθορισμός προδιαγραφών για υπηρεσίες (άρθ.25 Ν.4276-14) τεχνικών λειτουργικών & ειδικών προδιαγραφών εγκαταστάσεων οινοτουριστικών επιχειρήσεων

• Κ.Υ.Α.1749/2015 (ΦΕΚ 145 Β) Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης Ε.Σ.Λ. σε Ε.Ε.Δ.Δ., Τ.Ε.Ε.&Τ.Ε.Κ. στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω των Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε.

• Κ.Υ.Α.1751/2015 (ΦΕΚ 146 Β) Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης Ε.Σ.Λ. σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω των Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

• Υ.Α.Γ1 443/1973 (ΦΕΚ 87 Β) Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής & λειτουργίας αυτών

• Υ.Α. Γ4/1150/1976 (ΦΕΚ 937 Β) Περί τροποποιήσεως & συμπληρώσεως της υπ΄αριθ. Γ1/443/73 Υγειονομικής διατάξεως (ΦΕΚ 87 Β΄ 73)

• Υ.Α.2647 ΥΠΕΘΟ 538866 ΕΙΔ. 135 ΕΟΤ/1986 (ΦΕΚ 797 Β) Μέτρα για την ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη

• Υ.Α.3046/304/30.1.1989 (ΦΕΚ 59 Δ) Κτιριοδομικός Κανονισμός

• Υ.Α.Τ/2023/2003 (ΦΕΚ 305 Β) Έγκριση χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια & Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Διαμερίσματα

• Υ.Α. Τ/7429/2003 (ΦΕΚ 1123 Β) Ίδρυση Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων & Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων τεσσάρων κλειδιών

• Υ.Α. Τ/185/2004 (ΦΕΚ 69 Β) Τροποποίηση της Υ.Α. Τ/7429/2003 (ΦΕΚ 1123 Β) περί ίδρυσης Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων & Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων τεσσάρων κλειδιών

• Υ.Α.13635/2006 (ΦΕΚ 1684 Β) Τροποποίηση του π.δ. 337/2000

• Υ.Α.12403/2007 (ΦΕΚ 1441 Β) Τροποποίηση του π.δ. 43/2002

• Υ.Α.16820/2008 (ΦΕΚ 1726 Β) Τροποποίηση της Υ.Α.13635/2006

• Υ.Α.14423/2009 (ΦΕΚ 1711 Β) Τροποποίηση του π.δ. 43/2002

• Υ.Α.15291/2009 (ΦΕΚ 1842 Β) Τροποποίηση του π.δ. 43/2002

• Υ.Α.1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β) Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων & δραστηριοτήτων σε κατηγορίες & υποκατηγορίες σύμφωνα το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/11

• Υ.Α.125/2012 (ΦΕΚ 195 Β) Πρότυπος Κανονισμός Συνιδιοκτησίας & Λειτουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων

• Υ.Α.177/2012 (ΦΕΚ 319 Β) Καθορισμός τεχνικών & λειτουργικών προδιαγραφών & λοιπών όρων & προϋποθέσεων για τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων

• Υ.Α.20741/2012 (ΦΕΚ 1565 Β) Τροποποίηση της Υ.Α.1958/13.1.2012 ”Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων & δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/11”

• Υ.Α.Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012 (ΦΕΚ 2718 Β) Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών

• Υ.Α.167563ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964 Β) Εξειδίκευση διαδικασιών, ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων-δραστηριοτήτων άρθρων 3,4,5,6,7 του ν.4014/11

• Υ.Α.17955/2013 (ΦΕΚ 2061 Β) Τροποποίηση του π.δ.43/2002 «Κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων & τεχνικές προδιαγραφές αυτών» (ΦΕΚ Α 43) όπως ισχύει

• Υ.Α.27715/2013 (ΦΕΚ 3118 Β) Καθορισμός τεχνικών & λειτουργικών προδιαγραφών & λοιπών όρων & προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων

• Υ.Α.21185/2014 (ΦΕΚ 2840 Β) Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών & καθορισμός τεχνικών & λειτουργικών προδιαγραφών ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων

• Υ.Α.26036/2014 (ΦΕΚ 3510 Β) Καθορισμός τεχνικών & λειτουργικών προδιαγραφών & λοιπών όρων & προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας Νέων

• Υ.Α.27283/2014 (ΦΕΚ 3684 Β) Διαδικασία έκδοσης αυτοκόλλητου νόμιμης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.6 του Ν.4276-2014 (Α΄ 155)

• Υ.Α.216/2015 (ΦΕΚ 10 Β) Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων

• Υ.Α.219/2015 (ΦΕΚ 14 Β) Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων & των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων − διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων & κλειδιών αντίστοιχα

• Υ.Α.91/2015 (ΦΕΚ 69 Β) Τροποποίηση της Υ.Α.21185/13.10.2014 “Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών & καθορισμός τεχνικών & λειτουργικών προδιαγραφών των ΕΕΔΔ” (ΦΕΚ Β 2840)

• Υ.Α.9299/2015 (ΦΕΚ 961 Β) Κατάργηση Υ.Α.27283/29.12.14 (ΦΕΚ Β 3684) “Διαδικασία έκδοσης αυτοκόλλητου νόμιμης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων σύμφωνα με το άρθ.2 παρ.6 του Ν.4276/2014”

• Y.A.14129/2015 (ΦΕΚ 1476 Β) Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Γ. Ε.Ο.Τ.

• ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ. ΕΟΤ 530992/1987 (ΦΕΚ 557 Β) Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων

• ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ. ΕΟΤ 532249/1994 (ΦΕΚ 616 Β) Κατάταξη παραδοσιακών ξενώνων

• ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ. ΕΟΤ 515518/2012 για προέγριση Ε.Σ.Λ. σύμφωνα με το Ν.4070/12

• ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ. ΕΟΤ 515620/2012 για έκδοση Ε.Σ.Λ. σύμφωνα με το Ν.4070/12

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

• ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Γ.Γ. ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ α.π. 603/15.1.2013 Περιβαλλοντική αδειοδότηση εγκαταστάσεων τουριστικών επιχειρήσεων

ΕΓΓΡΑΦΑ

• Έγγραφο Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού με α.π. 7614/2012 Ενημέρωση για N.4070, 4072 / 2012

• Έγγραφο Γ.Γ. Υπουργείου Τουρισμού με α.π. 20379/11.9.2013 Ενημέρωση για το νόμο Ν.4179/2013

• Έγγραφο της Δ/νσης Ποιοτικών Προτύπων του Υπουργείου Τουρισμού με α.π. 25653/8.12.2014 Κατάταξη ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων

απο την ιστοσελίδα: http://www.fotiszervas.gr