Project Description

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ προς τα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων «ΚΥΚΛΟΣ»

Ποια έντυπα πρέπει να υπάρχουν αναρτημένα σε εμφανές σημείο (είσοδο / ρεσεψιόν) του τουριστικού καταλύματος.

  1. Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ή  η Γνωστοποίηση
  2. Ο Τιμοκατάλογος

Τεκμηρίωση:

  ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  • – Η Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2983/30-08-2017, Άρθρο 67) αναφέρει στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΣΤΙΑΣΗ / ΑΝΑΨΥΧΗ. ΕΝΟΤΗΤΑ 7.1 ΤΗΡΗΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

«Άρθρο 67: Υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγου και ειδικές ρυθμίσεις

για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

  1. Επιχειρήσεις που παρέχουν κάθε μορφής υπηρεσίες προς τους πελάτες τους,

υποχρεούνται να αναρτούν σταθερά τιμοκατάλογο σε εμφανές σημείο της

επιχείρησης ή του γραφείου τους και άμεσα ορατό από τους πελάτες, στον οποίο

θα αναγράφονται οι τελικές τιμές συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. των

υπηρεσιών που παρέχουν.»

Στη παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου, αναφέρονται τα πρόστιμα που προβλέπονται σε περίπτωση μη ανάρτησης «Τιμοκαταλόγου», κάνοντας έτσι σαφές ότι πρόκειται για σημαντική υποχρέωση που έχουν όλες οι επιχειρήσεις παροχής.

«Άρθρο 67:

  1. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για έλλειψη τιμοκαταλόγου, χίλια ευρώ (1.000€).

Β. Για υπέρβαση τιμής ανά παρεχόμενη υπηρεσία, πεντακόσια ευρώ (500€).

Γ. Για μη αναγραφή προσφερόμενης υπηρεσίας ή τιμής στον τιμοκατάλογο,

πεντακόσια ευρώ (500€).

Δ. Για παράβαση της παραγράφου 4, χίλια ευρώ (1.000€).»

 

– Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ/ΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, στην με ΑΠ. 75117-75170/62002-03-07 επιστολή της με ΘΕΜΑ: «Παρέχονται πληροφορίες για παροχή υπηρεσιών», διευκρινίζει ότι: «Απαντώντας σε επιστολή σας σχετικά µε ανάρτηση τιμοκαταλόγων σε ξενοδοχεία σας πληροφορούµε ότι τα ξενοδοχεία δεν εξαιρούνται της υποχρέωσης ανάρτησης τιµοκαταλόγου και οι τιµές τους διαµορφώνονται ελεύθερα, σύµφωνα όµως µε τα οριζόµενα στη νοµοθεσία του αρµόδιου Υπουργείου Τουρισμού.»

Τι ισχύει για τη «Καρτέλα Ενημέρωσης Πελάτη».

  • Μετά τα προβλήματα που προέκυψαν τα προηγούμενα χρόνια με το νόμο περί ​«καρτέλας Ενημέρωσης Πελάτη»​ και τις προσπάθειες εκμετάλλευσης που διαπιστώθηκαν σε βάρος επιχειρηματιών τουριστικών καταλυμάτων, το Υπουργείο Τουρισμού εξέδωσε τη διευκρινιστική εγκύκλιο Α.Π.10384/15-6-2018 (συνημμένο 1), με την οποία ξεκαθαρίζει ότι: «η εν λόγω υποχρέωση αφορά τις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών του Πανελλήνιου Συλλογικού Επαγγελματικού φορέα του κλάδου στον οποίο ανήκουν». Τα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων «ΚΥΚΛΟΣ», δεν υποχρεούνται.
  • Επιπλέον η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι «κατά τους ελέγχους που διενεργούν οι Π.Υ.Τ. στις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον διαπιστωθεί έλλειψη καρτέλας ενημέρωσης του πελάτη, δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις ούτε γίνονται συστάσεις-παρατηρήσεις». Σε κάθε περίπτωση, η εγγραφή σε σωματεία είναι προαιρετική και οποιοσδήποτε είναι κάπου γραμμένος, μπορεί άμεσα και ελεύθερα να ζητήσει τη διαγραφή του.
  • Η παρ.4, του άρθρου 50, του νόμου 4403/2016 αναφέρει: «Για τη διασφάλιση της διαδικασίας, οι Πανελλήνιοι Συλλογικοί Επαγγελματικοί Φορείς τηρούν αρχείο και το υποβάλλουν περιοδικά στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.». Παρότι υπάρχει αυτή η υποχρέωση, στις ΠΥΤ δεν έχει υποβληθεί επί τρία χρόνια, ούτε ένα αρχείο.
  • Ουδέποτε επεβλήθη ποινή σε τουριστικό κατάλυμα, εξαιτίας μη ανάρτησης «Καρτέλας Ενημέρωσης Πελάτη».

Κατόπιν των παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η διάταξη έχει καταστεί ανενεργής και ανεφάρμοστη.

Κατόπιν των παραπάνω, τα τουριστικά καταλύματα-μέλη μας, δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο για σχετικές κυρώσεις ή ποινές, εφόσον έχουν αναρτημένο Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ή  η Γνωστοποίηση και το «Τιμοκατάλογο» της επιχείρησής τους, σε εμφανές σημείο του καταλύματος τους.

ο Πρόεδρος  Αντώνης Καρατάσος

——————————————————————————————————–

(συνημμένο 1)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Π.Υ.Τ.

Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Βασ. Αμαλίας 12, 105 57 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Άννα Ζησίμου

Email: zisimou_a@mintour.gr

 

Αθήνα, 15/6/2018                                                                                  Α. Π. : 10384

ΠΡΟΣ: Όλες τις Π.Υ.Τ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

 

ΘΕΜΑ: «παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4403/2016 (Α’ 125) ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ»

 

Η παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4403/2016 (Α’ 125) ορίζει ότι: «Οι επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων έχουν την υποχρέωση ανάρτησης, σε εμφανές σημείο της επιχείρησης «Καρτέλας Ενημέρωσης Πελάτη», την οποία παραλαμβάνουν από τον Πανελλήνιο Συλλογικό Επαγγελματικό Φορέα του κλάδου που ανήκουν, με τις προϋποθέσεις που αυτός θέτει. Για τη διασφάλιση της διαδικασίας, οι Πανελλήνιοι Συλλογικοί Επαγγελματικοί Φορείς τηρούν αρχείο και το υποβάλλουν περιοδικά στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού.»

Η ως άνω υποχρέωση αφορά σε μία (1) καρτέλα ενημέρωσης πελάτη ανά επιχείρηση της ως άνω παραγράφου, η οποία θα πρέπει να αναρτάται σε εμφανές σημείο της εισόδου ή του χώρου υποδοχής του τουριστικού καταλύματος.

Σημειώνεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση τήρησης αρχείου από τους Πανελλήνιους Συλλογικούς Επαγγελματικούς Φορείς και της περιοδικής ηλεκτρονικής υποβολής του στις οικείες Π.Υ.Τ.

Διευκρινίζεται ότι κατά τους ελέγχους που διενεργούν οι Π.Υ.Τ. στις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον διαπιστωθεί έλλειψη καρτέλας ενημέρωσης του πελάτη, δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις ούτε γίνονται συστάσεις-παρατηρήσεις καθώς η εν λόγω υποχρέωση αφορά τις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών του Πανελλήνιου Συλλογικού Επαγγελματικού φορέα του κλάδου στον οποίο ανήκουν.

O ΓΕΝΙΚΟΣ/ΤΟΜΕΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ&ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΑΛΛΑΣ