Project Description

Αναπτυξιακός Νόμος | Τουρισμός:
​​Για πρώτη φορά ενισχύονται και τα μη κύρια τουριστικά καταλύματα – Ποιες επενδύσεις ενισχύονται
Και η ίδρυση και ο εκσυγχρονισµός µη κύριων τουριστικών καταλυµάτων (υπό προϋποθέσεις) υπάγονται για πρώτη φορά στα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου, που ψηφίστηκε στη Βουλή.
Ειδικότερα, ενισχύσεις χορηγούνται στις ακόλουθες επενδύσεις σε ξενοδοχειακά και λοιπά καταλύματα, καθώς και σε ειδικές τουριστικές εγκαταστάσεις:
Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα και κάμπινγκ
Χορηγούνται ενισχύσεις  σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δηµιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης µορφής τουριστικών καταλυµάτων στο σύνολο της Επικράτειας, µε στόχο την αναβάθµιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.
Αναλυτικά το άρθρο 85 περί τουριστικών επενδύσεων
1. Τα υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια αφορούν σε:
α) ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,
β) εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων που ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, µετά πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της µονάδας ή από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της προηγούµενης επένδυσης εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής της µονάδας, καθώς και εκσυγχρονισµό µη κύριων τουριστικών καταλυµάτων, εφόσον αναβαθµίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,
γ) επέκταση και εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, µε την προϋπόθεση ότι στο διάστηµα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι µέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής αναβαθµίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,
δ) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης µορφής τουριστικών οργανωµένων κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,
ε) ίδρυση και εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων εντός χαρακτηρισµένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,
στ) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµό σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155), που κατατίθενται ως ενιαία σχέδια, µη περιλαµβανοµένων των προς µεταβίβαση ή µακροχρόνια µίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων,
ζ) ίδρυση και εκσυγχρονισµό µη κύριων τουριστικών καταλυµάτων, εφόσον,
ζα) φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας»,
ζβ) υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισµών σε µια από τις ακόλουθες περιοχές: i) ορεινές περιοχές, σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δηµοτικών ενοτήτων που συνιστούν µέρος του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Αθήνας, ii) περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιοµέτρων από τα τα σύνορα, iii) νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων,
ζγ) κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 12868/2018 (Β΄ 3119) απόφαση του Υπουργού Τουρισµού και
ζδ) διατηρούν ελάχιστο αριθµό είκοσι (20) ενοικιαζόµενων δωµατίων,
η) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014, υπό την προϋπόθεση ότι η µεταβίβαση ή η µακροχρόνια µίσθωση ενισχυόµενων τµηµάτων αυτών λαµβάνει χώρα µετά από τη λήξη της τήρησης των µακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης, µε την επιφύλαξη της περ. (ζ) της παρ. 3 του άρθρου 25
του παρόντος.
2. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωµένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 16 και δύναται να περιλαµβάνουν επιπρόσθετες επιλέξιµες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 86.
Επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε εγκαταστάσεις:
α. ειδικής τουριστικής υποδοµής, όπως συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικούς λιµένες, χιονοδροµικά κέντρα, θεµατικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαµατικού τουρισµού [µονάδες ιαµατικής θεραπείας, κέντρα ιαµατικού τουρισµού θερµαλισµού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισµού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόµια, όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄155),
β. αγροτουρισµού ή οινοτουρισµού ή γεωτουρισµού ή πολυλειτουργικών αγροκτηµάτων,
γ. τουριστικών καταλυµάτων στην ύπαιθρο τύπου Glamping,
δ. καταδυτικού τουρισµού, σύµφωνα µε τον ν. 4688/2020 (Α΄ 101).
2. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται, πρέπει να έχουν ολοκληρωµένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 16 και δύναται να περιλαµβάνουν επιπρόσθετες επιλέξιµες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 93.