Project Description

Κανονισμός Σχέσεων Ξενοδόχων-Πελατών

Σύμφωνα με τη παράγραφο Β.20 της απόφασης 518091 του Προέδρου του ΕΟΤ της 25/9/2001, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β1280/4-10-2001: Για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια & διαμερίσματα ισχύει ο Κανονισμός Σχέσεων Ξενοδόχων-Πελατών, μέχρι την έκδοση ειδικού Κανονισμού λειτουργίας για αυτά. Ο Κανονισμός αυτός αποτελεί το νομοθετικό κείμενο, που περιλαμβάνει τη ρύθμιση των βασικότερων όρων της ξενοδοχειακής μίσθωσης, και κατ’ αναλογίαν της μίσθωσης τουριστικού καταλύματος γενικά, καθώς και την καταγραφή των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων και του ξενοδόχου αλλά και -κυρίως- του πελάτη. Ο Κανονισμός θεσπίστηκε με απόφαση του Γ.Γ ΕΟΤ του 1976 (με ορισμένες τροποποιήσεις, που πραγματοποιήθηκαν το 1979) και κυρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 1652/1986 (ΦEK 167 A’)  Πλήρες κείμενο του Κανονισμού (άρθρ.8 Ν.1652/86)  Kυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τότε που δημοσιεύθηκε στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως η απόφαση 503007/1976 (ΦEK 166) του Γενικού Γραμματέα του Eλληνικού Oργανισμού Tουρισμού “Περί κανονισμού σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών”, που έχει ως εξής: 1) Aριθ. 503007 Περί κανονισμού σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών.   O ΓENIKOΣ ΓPAMMATEAΣ TOY E.O.T. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 4 του Δ/τος της 1ης Νοεμβρίου 1938 “περί προσόντων Ξενοδόχων και Ξενοδοχείων”. 2. Του A.N. 1565/1950 όπως αυτός κυρώθηκε με το N. 1624/1951 και συμπληρώθηκε με τα N.Δ. 3430/1955, N.Δ. 4109/1960 και N.Δ. 201/1974. 3. Τη με αριθ. 156/29-1-1976 απόφαση του Δ.Σ. E.O.T., αποφασίζομε: Εγκρίνουμε τον Κανονισμό που αφορά στις σχέσεις των Ξενοδόχων και πελατών αυτών, και έχει ως εξής:

Άρθρο 1 O ξενοδόχος υποχρεούται να ενοικιάζει τα κενά δωμάτια του ξενοδοχείου του σε κάθε πελάτη, να διαθέτει και να παρέχει πράγματι όσες ανέσεις διαφημίζει για το ξενοδοχείο του (π.χ. κολυμβητική δεξαμενή, αθλοπαιδιές, νυκτ. κέντρο, ομβρέλλες, ανάκλιντρα, αμμώδη ακτή κλπ). O ξενοδόχος μπορεί να αρνηθεί την ενοικίαση, αν ο πελάτης: α) Είναι ολοφάνερα ασθενής β) Bρίσκεται σε μέθη γ) Είναι ρυπαρός Απαγορεύεται στον ξενοδόχο να μισθώνει ένα μέρος των δωματίων του ξενοδοχείου του με παράλληλη ανάληψη της υποχρέωσης να μη ενοικιάσει τις υπολειπόμενες κλίνες σε άλλα συγκεκριμένα πρόσωπα ή Ταξιδιωτικούς Οργανισμούς ή Τουριστικά Γραφεία (αποκλειστικότητα).

Άρθρο 2 O ξενοδόχος υποχρεούται να απαντά εγγράφως ή τηλεγραφικώς μέσα σε 3 ημέρες, ότι αποδέχεται ή όχι τις παραγγελίες για ενοικίαση δωματίων που έχουν διαβιβαστεί σ’ αυτόν εγγράφως, τηλεφωνικώς ή τηλεγραφικώς και σε καταφατική περίπτωση δικαιούται να ζητήσει προκαταβολή μέχρι 25% στο σύνολο της τιμής διανυκτέρευσης για όλες τις ημέρες της διαμονής που έχουν παραγγελθεί. H προκαταβολή δεν πρέπει να είναι κατώτερη του μισθώματος μιας ημέρας. H παραγγελία κράτησης θεωρείται ότι ολοκληρώνεται με τη λήψη της προκαταβολής που καθορίσθηκε κατά τα ανωτέρω, ή με την έγγραφη αποδοχή της κράτησης από τον ξενοδόχο.

Άρθρο 3 Όποιος παραγγείλει δωμάτια προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για προκαθορισμένη χρονική περίοδο και τελικά δεν τα χρησιμοποιήσει για όλη ή μέρος της περιόδου, οφείλει να αποζημιώσει το ξενοδόχο με το μισό της τιμής που συμφωνήθηκε για την περίοδο που δεν τα χρησιμοποίησε. Aν όμως ο πελάτης προειδοποίησε τον ξενοδόχο πριν από 21 τουλάχιστον ημέρες, τότε απαλλάσσεται από την αποζημίωση και ο ξενοδόχος υποχρεούται στην άμεση επιστροφή της προκαταβολής που τυχόν εισέπραξε.

Αρθρο 4 O πελάτης δικαιούται να κάμει χρήση:  α) Tου δωματίου ή διαμερίσματος που ενοικίασε  β) Tων κοινοχρήστων χώρων του ξενοδοχείου που προορίζονται για τους πελάτες. Aν ο πελάτης απαιτήσει αποκλειστική χρήση ομβρέλλας, ανάκλιντρου κλπ, που τυχόν διατίθενται από την επιχείρηση, ο ξενοδόχος δικαιούται να ζητήσει ειδική πληρωμή βάσει προκαθορισμένου τιμολογίου. Tο δωμάτιο ή το διαμέρισμα που ενοικιάστηκε επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο από τον πελάτη ενοικιαστή και τα πρόσωπα που αυτός, κατά την ενοικίαση ρητά εδήλωσε.

Αρθρο 5 H ενοικίαση του δωματίου θεωρείται ότι έγινε για μια ημέρα, εκτός αν άλλως, ρητώς, συμφωνηθεί μεταξύ ξενοδόχου και πελάτη.

Αρθρο 6 H ενοικίαση θεωρείται ότι ανανεώνεται αμοιβαίως για κάθε επόμενη ημέρα, εφόσον ο ξενοδόχος δεν ειδοποιεί τον πελάτη ότι λήγει η μίσθωση και ο πελάτης δεν ειδοποιεί τον ξενοδόχο ότι δεν θα συνεχίσει τη μίσθωση. H ειδοποίηση αυτή πρέπει να γίνεται από την προηγούμενη ημέρα, διαφορετικά δεν ισχύει για την ίδια ημέρα, αλλά για την επόμενη.

Άρθρο 7 Σε περίπτωση που λυθεί η μίσθωση του δωματίου, κατά το προηγούμενο άρθρο, ο πελάτης υποχρεούται να εκκενώσει το δωμάτιο μέχρι την 12η ώρα. Παραμονή πέρα από την ώρα αυτή και μέχρι την 18η ώρα υποχρεώνει τον πελάτη στην καταβολή του μισού ενοικίου. Παραμονή πέρα από την 18η ώρα, υποχρεώνει τον πελάτη στην καταβολή ολόκληρου του ενοικίου μιας ημέρας. Αν αρνηθεί ο πελάτης, τότε ο ξενοδόχος δικαιούται να αποβάλει από το δωμάτιο τις αποσκευές του.

Άρθρο 8 Αν το δωμάτιο εκμισθωθεί για ορισμένο χρόνο, ο ξενοδόχος δεν δικαιούται να λύσει τη μίσθωση πριν περάσει ο χρόνος που συμφωνήθηκε, εκτός αν ο πελάτης: α) Παραβεί τον παρόντα Kανονισμό β) Ασθενήσει από μεταδοτική νόσο ή άλλη νόσο που προκαλεί ενόχληση στους λοιπούς πελάτες του ξενοδοχείου  γ) Παραβεί τα χρηστά ήθη Αντίστοιχα ο πελάτης οφείλει: α) Nα δεχθεί το δωμάτιο που κρατήθηκε από τον ίδιο ή με εντολή του μέσω τρίτου, εκτός αν τούτο δεν είναι σύμφωνο με την παραγγελία του. β) Nα διατηρήσει το δωμάτιο μέχρι το τέλος του χρόνου που συμφωνήθηκε, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον ξενοδόχο αποζημίωση ίση με το μισό του μισθώματος όλων των υπολοίπων ημερών, που αναλογεί στη συμφωνημένη τιμή διανυκτέρευσης. Tα πιο πάνω ισχύουν και στην περίπτωση που ο πελάτης δεν προσήλθε στο ξενοδοχείο την καθορισμένη ημερομηνία, εκτός από τις περιπτώσεις ανώτερης βίας, που να αποδεικνύεται με αδιάσειστα γεγονότα ή αποδεικτικά στοιχεία. H πιο πάνω συμφωνία μεταξύ ξενοδόχου και πελάτη για τη διάρκεια της μίσθωσης είναι ισχυρή, εφόσον υπάρχει σχετικό αποδεικτικό στοιχείο.

Αρθρο 9 H ημέρα της άφιξης υπολογίζεται ολόκληρη ως προς το ενοίκιο, ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης. H ημέρα της αναχώρησης δεν υπολογίζεται, εκτός εάν ο πελάτης δεν εκκενώσει το δωμάτιο μέχρι την 12η ώρα της ημέρας αναχώρησης, οπότε ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος.

Αρθρο 10 O ξενοδόχος οφείλει να διαθέτει στους πελάτες τα δωμάτια που έχει αποδεχθεί έπειτα από παραγγελία έγγραφη, τηλεγραφική ή με συμβόλαιο – συμφωνητικό. σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να εξασφαλίσει τη διαμονή τους σε άλλο ξενοδοχείο της ίδιας τουλάχιστον τάξης και στην αυτή πόλη, που να διαθέτει εν πάση περιπτώσει τις ίδιες ανέσεις και τις προϋποθέσεις διαμονής (θάλασσα αθλοπαιδιές κλπ), όπως αυτές που διαφημίζονται για το δικό του ξενοδοχείο. Στην περίπτωση αυτή ο ξενοδόχος οφείλει να καταβάλει εξ ιδίων τα έξοδα μεταφοράς και την επί πλέον διαφορά τιμής που τυχόν υπάρχει μεταξύ του δικού του και του άλλου ξενοδοχείου. Eφόσον τα παραπάνω δεν καταστεί δυνατόν να εξασφαλιστούν, ο ξενοδόχος υποχρεούται να αποζημιώσει τον πελάτη με το σύνολο της τιμής διαμονής και για όλο το χρονικό διάστημα που συμφωνήθηκε, είτε αυτός (πελάτης) έχει προέλθει σε απευθείας συμφωνία με το ξενοδοχείο, είτε είναι κομιστής διατακτικής πρακτορείου (VOUCHER) που εκδόθηκε ύστερα από Συμφωνητικό – Συμβόλαιο που ισχύει. Απαγορεύεται στον ξενοδόχο να συνάπτει συμβάσεις εκμισθώσεις για κλίνες περισσότερες από εκείνες που διαθέτει το ξενοδοχείο του. Παράβαση της ανωτέρω διάταξης θέλει επιφέρει ως διοικητική κύρωση κατά του ξενοδόχου τον υποβιβασμό του ξενοδοχείου στην αμέσως κατώτερη τάξη για ένα χρόνο.

Αρθρο 11 : Καταργήθηκε.

Άρθρο 12 1) O ξενοδόχος δικαιούται να απαιτήσει προκαταβολή που επέχει θέση αρραβώνα μέχρι ποσοστό 25% στο συνολικό ποσό που προκύπτει από τη συμφωνία που έγινε. 2) Σε περίπτωση που ο ξενοδόχος αθετήσει τη συμφωνία, υποχρεούται στην άμεση επιστροφή της προκαταβολής εντόκως, καθώς και για τα λοιπά δικαιώματα που θα προκύψουν ενδεχομένως υπέρ του αντισυμβαλλόμενου. Παράλληλα αυτή η συμπεριφορά του ξενοδόχου θα θεωρηθεί βαρύτατο παράπτωμα και θα επισύρει σε βάρος του αυστηρότατες διοικητικές κυρώσεις εκ μέρους του E.O.T. 3) Σε περίπτωση που το Τουριστικό Γραφείο ή ο Ταξιδιωτικός Οργανισμός δεν καλύψει το κατώτατο όριο του ALLOTMENT που συμφωνήθηκε για κάθε μήνα, ο ξενοδόχος δικαιούται αποζημίωση υπολογιζόμενη στη συμφωνημένη τιμή διανυκτέρευσης και ανερχόμενη στο μισό του υπόλοιπου του κατώτατου ορίου του ALLOTMENT που παραμένει ακάλυπτο. H εν λόγω αποζημίωση μπορεί να συμψηφιστεί με την τυχόν προκαταβολή που κατατέθηκε.

Άρθρο 13 1) Τουριστικό Γραφείο ή Ταξιδιωτικός Οργανισμός δικαιούται να ακυρώσει μέρος ή το σύνολο των συμφωνημένων κλινών χωρίς την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, εφόσον αποδεδειγμένα ειδοποιηθεί ο ξενοδόχος είκοσι μία (21) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συμφωνημένη άφιξη των πελατών (RELEASE PERIOD). 2) Αντίστοιχα και ο ξενοδόχος δικαιούται να αποδεσμευθεί σε χρονικό όριο (RELEASE PERIOD) είκοσι μία (21) ημερών πριν από κάθε τακτή άφιξη των πελατών, για όσες από τις συμφωνημένες κλίνες δεν υπάρχει επικυρωμένη κράτηση με VOUCHER ή με ROOMING LIST. 3) Tα Τουριστικά Γραφεία ή οι Ταξιδιωτικοί Οργανισμοί αναλαμβάνουν υποχρεωτικά, με τη σύμβαση των ALLOTMENTS και με ποινή ακυρότητας της σύμβασης αυτής, την υποχρέωση να καλύψουν ορισμένο ποσοστό του συνόλου των συμφωνημένων ALLOTMENTS κατά τη μέση (AΠPIΛIOΣ – MAΪOΣ – OKTΩBPIOΣ) τουριστική περίοδο. Tο ποσοστό αυτό καθορίζεται ελεύθερα κατά μήνα από τους αντισυμβαλλόμενους. Στην περίπτωση που το Tουριστικό Γραφείο ή ο Tαξιδιωτικός Oργανισμός δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του αυτή, ο ξενοδόχος δικαιούται να προβεί σε ανάλογη προς το ποσοστό των ALLOTMENTS, που δεν καλύφθηκε, μείωση των κλινών που συμφωνήθηκαν για την περίοδο της αιχμής (IOYNIOΣ – IOYΛIOΣ – AYΓOYΣTOΣ και ΣEΠTEMBPIOΣ). 4) Tα τουριστικά Γραφεία ή οι Ταξιδιωτικοί Οργανισμοί αναλαμβάνουν, με τη σύμβαση των ALLOTMENTS και με ποινή ακυρότητας της σύμβασης αυτής, την υποχρέωση να χορηγούν στους ξενοδόχους, σε χρόνο που ρητά καθορίζεται από τη σύμβαση, δεσμευτική κατάσταση των κρατήσεων τους για την περίοδο 1/7 έως 15/9. Αντίστοιχα οι ξενοδόχοι υποχρεούνται να εξασφαλίσουν τον αριθμό των κλινών της ανωτέρω κατάστασης, επαυξημένο κατά 30% για την αντιμετώπιση των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής. H παράγραφος 3 τροποποιήθηκε και η παράγραφος 4 προστέθηκε ως έχουν με την 535813/27-9-79 απόφαση του Γ.Γ. E.O.T.

Αρθρο 14 : Καταργήθηκε..

Aρθρο 15 : Καταργήθηκε.

Αρθρο 16 : Καταργήθηκε.

Αρθρο 17 O ξενοδόχος, για την εξυπηρέτηση των πελατών, υποχρεούται να διατηρεί ανοιχτό το ξενοδοχείο του για όλο το 24ωρο, διαθέτοντας υπάλληλο υποδοχής κατά τη διάρκεια της ημέρας και νυχτοθυρωρό κατά τη διάρκεια της νύχτας.  Eπίσης υποχρεούται να έχει για όλο το 24ωρο σε λειτουργία το τηλεφωνικό κέντρο του ξενοδοχείου του.

Αρθρο 18 Oι υπεύθυνοι Δ/ντές που διορίζονται με απόφαση του E.O.T., είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για την τήρηση του παρόντος Kανονισμού και για τους νόμους που αφορούν στα ξενοδοχεία και τις λοιπές διατάξεις. Oι επιχειρηματίες ξενοδόχοι οφείλουν να μην παρεμβαίνουν στα καθήκοντα του Δ/ντή. στην περίπτωση της παρέμβασης ο Δ/ντής υποχρεούται να υποβάλει σχετική αναφορά στην αρμόδια Yπηρεσία του E.O.T. Παράβαση των ανωτέρω επισύρει διοικητικές κυρώσεις τόσο σε βάρος του Δ/ντή όσο και σε βάρος της Eπιχείρησης.

Άρθρο 19 Oι λογαριασμοί πελατών εισπράττονται συνήθως κάθε εβδομάδα. O ξενοδόχος όμως δικαιούται να ζητήσει την εξόφλησή τους και καθημερινώς. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης του λογαριασμού, ο ξενοδόχος δικαιούται να αρνηθεί τη συνέχιση της μίσθωσης του δωματίου ή της κλίνης, να παρακρατήσει κατά την αναχώρηση του οφειλέτη πελάτη όλα τα αντικείμενά του που έχουν εισκομιστεί ή παραδοθεί σ’ αυτόν από τον πελάτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του N.Δ. 5205/1931.

Άρθρο 20 O πελάτης κατά την άφιξή του στο ξενοδοχείο, οφείλει να παραδώσει στον ξενοδόχο ή στον εντεταλμένο Δ/ντή του ξενοδοχείου τα πολύτιμα ή σημαντικής αξίας αντικείμενα καθώς και τα χρήματα που έχει μαζί του παίρνοντας σχετική απόδειξη. Σε αντίθετη περίπτωση ο ξενοδόχος δεν ευθύνεται για την τυχόν απώλειά τους. Για τα λοιπά αντικείμενα που εισκομίζονται στο ξενοδοχείο από τον πελάτη, ο ξενοδόχος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, αν η ζημιά ή η απώλεια οφείλεται σε αμέλεια του πελάτη ή των προσώπων που τον συνοδεύουν, τον επισκέπτονται ή βρίσκονται στην υπηρεσία του.  Επίσης ο ξενοδόχος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, αν η βλάβη, η καταστροφή ή η απώλεια οφείλεται σε ανώτερη βία (σεισμός, πυρκαϊά κλπ) ή στην ιδιάζουσα φύση του πράγματος.

Άρθρο 21 Σε περίπτωση ασθένειας από μολυσματική ή μεταδοτική νόσο ή παραφροσύνης ή θανάτου ή αυτοκτονίας του πελάτη μέσα στο ξενοδοχείο, ο ξενοδόχος δικαιούται αποζημίωση από τον πελάτη ή από τους δικαιούχους του για τις δαπάνες ή ζημίες που προήλθαν από το συμβάν. Tο ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του E.O.T. O πελάτης του ξενοδοχείου είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή ζημία που έγινε στο ξενοδοχείο και οφείλεται σ’ αυτόν ή τους επισκέπτες του ή στο υπηρετικό προσωπικό του, ή σε κάθε άλλο πρόσωπο, για το οποίο ευθύνεται ο πελάτης (θραύση γυαλικών, πιατικών, νιπτήρων, βλάβες επίπλων, ταπήτων, ρουχισμού κλπ).

Άρθρο 22 O πελάτης υποχρεούται: α) Nα υπογράψει κατά την είσοδό του στο ξενοδοχείο τα δελτία που διατάσσονται από τις Αρχές. β) Nα παραδίδει στο θυρωρείο το κλειδί του δωματίου του κατά την έξοδό του από το ξενοδοχείο. ο ξενοδόχος υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να διαθέτει και δεύτερο κλειδί για κάθε δωμάτιο της Ξενοδοχειακής του Mονάδας. γ) Nα δέχεται τους επισκέπτες του στις αίθουσες του ξενοδοχείου. Επισκέψεις στα δωμάτια απαγορεύονται, εκτός αν ο πελάτης διαθέτει διαμέρισμα.

Άρθρο 23 Απαγορεύεται: α) H παρασκευή στα δωμάτια του ξενοδοχείου από τους πελάτες φαγητών και αφεψημάτων καθώς και η εστίαση μέσα σ’ αυτά εκτός των ασθενών ή αυτών που έχουν ζητήσει ROOM SERVICE. β) H χρήση από τους πελάτες πετρελαιομηχανών, καμινέτων, ηλεκτρικών συσκευών κλπ. γ) H χρησιμοποίηση ηλεκτρικού ρεύματος γι’ άλλο σκοπό εκτός για φωτισμό και ξυριστική μηχανή. δ) H πλύση στα δωμάτια ασπρορούχων και λοιπών ειδών ιματισμού. ε) H τοποθέτηση στους διαδρόμους του ξενοδοχείου κάθε είδους αποσκευών. στ) H μετακίνηση στα δωμάτια επίπλων και η διάνοιξη στους τοίχους οπών για ανάρτηση φωτογραφιών ή άλλων αντικειμένων. ζ) H διατήρηση μέσα στο ξενοδοχείο κάθε είδους κατοικίδιων ζώων, εκτός αν διατίθεται στο ξενοδοχείο ειδικός για τούτο χώρος. η) Tα τυχερά παιχνίδια. θ) H μουσική, τα άσματα και κάθε είδους συγκεντρώσεις, που προξενούν θόρυβο ή ενόχληση στους λοιπούς πελάτες. Για κάθε θόρυβο ή ενόχληση από ανήλικους ευθύνονται οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους. ι) H μεταφορά και χρήση έξω από τα δωμάτια λινών προσοψίων και λοιπών ειδών ιματισμού.

Άρθρο 24 O πελάτης οφείλει να συμπεριφέρεται με ευγένεια στο προσωπικό του ξενοδοχείου και για κάθε παράπονο εναντίον του να αναφέρεται στη Δ/νση, η οποία και υποχρεούται να τον ικανοποιήσει στο μέτρο του εφικτού και νόμιμου. Σε περίπτωση που ο πελάτης παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Kανονισμού, θορυβεί συστηματικά, ενοχλεί τους λοιπούς πελάτες και γενικά συμπεριφέρεται ανάρμοστα σ’ αυτούς και το προσωπικό, μπορεί να θεωρηθεί ως ανεπιθύμητος και η Δ/νση του ξενοδοχείου δικαιούται να απαιτήσει μέσα σε 24 ώρες να εγκαταλείψει το ξενοδοχείο και να εκκενώσει το δωμάτιο από τις αποσκευές του.

Άρθρο 25 Αν εκδηλωθεί κρούσμα μολυσματικής νόσου οι οικείοι του άρρωστου και ο θεράποντας ιατρός οφείλουν αμέσως να ειδοποιήσουν τη Δ/νση του ξενοδοχείου, το οικείο Αστυνομικό Τμήμα και το πλησιέστερο Υγειονομικό Κέντρο.

Άρθρο 26 Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος Κανονισμού, ο πελάτης ή ο ξενοδόχος μπορούν, αν χρειαστεί, να απευθυνθούν στην Τουριστική Αστυνομία ή ελλείψει αυτής, στις λοιπές Αστυνομικές Αρχές, οι οποίες υποχρεούνται να προσφέρουν κάθε νόμιμη βοήθεια και να επιβάλουν την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού αυτού.

===================================================================

Regulations Concerning The Hoteliers And Their Clients

Article 8 of the Law 1652/30-10-86 (Govern. Gazette F 167 A΄)

 

1) The decision No 503007/1976 (Gov. Gazette F 166 B΄) taken by the Secretary General of the NTOG about the REGULATIONS CONCERNING THE HOTELIERS AND THEIR CLIENTS has been ratified and it is a provision of the above law from its publication in the Government Gazette, as follows:

Article 1

The Hotelier is obliged to lease the vacant rooms of his Hotel to any client, to hold at his disposal and provide him with every comfort advertised for his Hotel (e.g. swimming pool, sport-grounds, might club, umbrellas, couches, sandy beach etc).

The Hotelier may refuse the leasing, if the client:

 1. a) Looks conspicuously ill
 2. b) Is under the influence of alcohol
 3. c) Has an untidy appearance

The leasing of part of the Hotel’s capacity is forbidden if at the same time the Hotelier is put under the obligation not to let the remaining beds to certain persons, tour operators or travel agencies.

 

Article 2

The Hotelier is obliged to answer within 3 days by letter or telegram about the acceptance or not of the booking of the rooms which was made either by letter or telephone or telegram. In affirmative cases he has the right to ask an advanced payment up to 25% on the total of the price agreed for the overnights of the period the client will be staying at the Hotel. This advanced payment can not be lower than one day’s rate. The reservation is considered definite either upon receipt of the above mentioned advanced payment or as soon as the reservation is accepted by the Hotelier in writting.

 

Article 3

The person who made a reservation of rooms foe a certain period of time and did not use them either for the whole period or for part of it should pay a compensation to the Hotelier equal to the half of the price he should pay if he used them. If the client however advised the Hotelier about the cancellation 21 days in advance he is exempt from any obligation and if he Hotelier has received any payment must refund it immediately.

 

Article 4

The client is entitled to make use of

 1. a) The reserved room or suite.
 2. b) The public areas such as lounge, library etc.

 

 

In case a client wishes to have an exclusive use of articles belonging to the Hotel (umbrella, couch etc.), he may be asked to pay an extra charge based on a pre-fixed price-list. The use of the reserved room or suite is allowed exclusively by the person who reserved it or by those declared at the reservation by this person.

 

Article 5

The leasing of the room is considered to be made for one day, unless otherwise it has been agreed between the Hotelier and the client.

 

Article 6

The leasing is considered mutually renewed for each following day as far as the Hotelier does not inform the client about the expiry of the leasing and the client does not inform the Hotelier that he will not prolong it. This notice must be given one day in advance, otherwise it is not valid for the day it is given but the following day.

 

Article 7

In the case of the completion of the room’s leasing, as it is mentioned in the previous article, the client is obliged to evacuate the room the latest at 12.00. If the client stays longer than this time and up to 18.00 he has to pay of one day’s rate. If he stays past 18.00 he has to pay a day’s rate. If the client refuses to pay, the Hotelier has the right to take his luggage out of the room.

 

Article 8

If the room is leased for a fixed time, the Hotelier has not the right to break the lease before the lapse of the agreed time, unless the client:

 

 1. a) Transgresses the present regulations
 2. b) Is taken ill suffering from a contagious disease or any other disease causing inconvenience to other clients.
 3. c) Behaves against the commonly accepted moral law.

 

 

The client equally must:

 1. a) Accept the room reserved by him or by a third party acting by order of him, unless the room is not the one ordered .
 2. b) Keep the room up to the end of the agreed time otherwise he is obliged to pay compensation to the Hotelier equal to the half of the amount of the money he should pay for overnights if he was making use of the whole time.

 

The above applies also in the case of the client does not arrive at the Hotel on the date agreed unless “force majeure” reasons prevented him. These reasons should be certified by unshakable proofs. The agreement between the Hotelier and the client about the duration of the leasing is valid provided that it can be proved.

 

Article 9

The day of arrival is considered as a full day as far the rate is concerned, regardless the time of arrival. The day of departure is not counted unless the client does not evacuate the room up to 12.oo of the day of his departure, in which case applies the article 7 of the present regulations.

 

Article 10

The Hotelier should hold at the clients disposal the rooms of which has accepted the booking either by letter or telegraph or by signing a contract, being obliged otherwise to secure their stay in another Hotel at least of the same class, situated in the same town and being equipped with the same as his own Hotel amenities. In such a case the Hotelier should pay the transfer expenses as well as possible difference in price between his Hotel and the one his clients are accommodated.

 

If the above is not possible to be guaranteed the Hotelier has the obligation to compensate the client with the price agreed for the whole time he would stay at the hotel; the client may have come to an agreement by contacting directly the Hotel or he may possess a voucher issued by a Travel Agency who has signed a contract with the Hotelier.

 

The Hotelier is not allowed to overbook his bed capacity by signing relevant contracts. Transgression of the above provision will bring about an administrative sanction against the Hotelier consisting in the degradation of his Hotel to the immediately lower class for one year.

 

Article 11: is abolished

 

Article 12

 1. The Hotelier has the right to ask an advanced payment, as a deposit, up to 25% on the whole amount that has been agreed.
 2. If the Hotelier transgresses the agreement he is obliged to refund immediately the advanced payment plus interest and satisfy all rights that may have arisen in favour of the other party; at the same time his conduct will be considered as a serious misdeed and bring about him very strict administrative sanctions by the NTOG.
 3. In case the Tour Operator or the Travel Agent does not cover the agreed minimum of the allotment the Hotelier has the right to ask a compensation based on the agreed price per overnight and amounting to the half of the remaining uncovered amount for the minimum of the allotments.

 

The above compensation is possible to be counterbalanced if adequate advanced payment has been made.

 

Article 13

 1. A Tour Operator or Travel Agent has the right to cancel part of the total of the agreed beds without obligation of paying a compensation as long as the Hotelier is advised accordingly by certified means at least 21 days before the agreed date of the client’s arrival (Release period).
 2. The Hotelier equally is entitled to a release period of 21 days before the fixed date of the clients’ arrival for those agreed beds for which there is not a reservation certified by either voucher or room list.
 3. The Tour Operator or Travel Agent is obliged by the allotment contract to cover a certain percentage of the agreed allotment during the shoulder months (April, May, October),otherwise the allotment contract is ipso jure null. The above percentage is freely determined per month by the contracting parties. In case the Tour Operator or Travel Agent does not fulfill this obligation, the hotelier is entitled to reduce the number of beds agreed for the high season (June, July, August and September) in proportion to the percentage which was not covered by the allotment.
 4. The Tour Operator or Travel Agent is obliged by the allotment contract to forward to the hotelier in a period of time explicitly determined in the contract a binding rooming list containing his reservations for the period from 1/7 up to 15/9, otherwise the allotment contact is ipso jure null. The hotelier is respectively obliged to ensure the number of beds of the above list increased by 30% for late bookings.

 

Paragraph 3 was amended and Par. 4 was added in the 535813/27-9-79 Decision of the Secretary General of the NTOG.

 

Article 14: is abolished

Article 15: is abolished

Article 16: is abolished

 

Article 17

The Hotelier for the clients’ convenience, is obliged to keep his Hotel open on 24 hour basis, employing a receptionist during the day and a nightporter at night. He must similarly ensure the operation of the Hotel’s telephone exchange during the whole day and night.

 

Article 18

The appointed by decision of the NTOG managing Directors are responsible for the observance of the present regulations as well as other to Hotels laws and provisions.

 

The Hoteliers should not interfere in the director’s duties; the later being obliged in a opposite case to submit a relevant report to the competent NTOG department.

 

Failing of the above will bring about administrative sanctions against both the director and the Hotelier.

 

Article 19

The clients’ accounts are usually settled on a weekly basis. The Hotelier however has the right to ask for their settlement daily.

 

In case of no prompt settlement of the account, the Hotelier has the right to refuse a further leasing of the room or the bed and to withhold at the departure of the debtor-client all articles brought into or delivered by him according to the L.D. 5205/1931, article 5.

Article 20

The client upon arrival at the Hotel must hand over to the Hotelier or to the competent director, the precious or of considerable value articles and the money that he carries with him, against receipt. In an opposite case the Hotelier is not responsible for possible loss of the said articles or money.

 

For the rest of the articles which were brought into by the client, the Hotelier is exempt from any responsibility if the loss or damage is due to the negligence of the client or the people who accompany him or visit him or are employed by him.

 

The Hotelier is also exempt from any responsibility if the damage or the destruction or the loss of the article is due to “force majeure” reasons (earthquake, fire etc.) or to its peculiar nature.

 

Article 21

In case of illness due to an infectious or contagious or mental disease as well as in case of death or suicide of a client within the Hotel, the Hotelier is entitled to compensation by the client or his beneficiaries for the expenses or damages he underwent as a result of the happening.

 

The amount of the compensation is defined by a decision of the NTOG Secretary General.

 

The client is responsible for any damage or loss the Hotel has suffered (breakage of glasses, crockery, wash basins, damage of furniture, carpets, clothing etc.) owing either to him personally or to his visitors or to persons employed by him or to any person for which he is responsible.

 

Article 22

The client is obliged:

 1. a) To sign as soon as he arrives at the Hotel the registration forms ordered by the authorities.
 2. b) To hand over to the porter’s office his room key each time he goes out of the Hotel, the Hotelier having the obligation to provide two keys for each room of his Hotel.
 3. c) To receive his visitors in the reception rooms of the Hotel unless he is staying in a suite.

 

Article 23

It is forbidden:

 1. a) The preparation of meals or decorations by the clients in the Hotel room; also the taking of meals in the room with the exception of sick clients or those that have asked for room service.
 2. b) The use of the clients of petrol engines, electric apparatus etc.
 3. c) The use of electric current for other purposes than lighting and shaving.
 4. d) The washing of linen or any other kind of clothing into the rooms.
 5. e) The placing of any kind of luggage in the corridors of the Hotel.
 6. f) The changing of position of the room’s furniture and the operating of holes into the walls for hanging photographs or other object.
 7. g) The keeping of domestic animals into the Hotel unless the Hotel is equipped wth special facilities.
 8. h) The gambling.
 9. i) Noisy music and songs and any kind of gathering that may cause inconvenience to other clients. For noise made by children under age or any inconvenience caused by them their parents or guardians are responsible.
 10. j) The use by the clients of towels, linen and any other kind of clothing outside the room.

 

Article 24

The client should behave with affability towards the Hotel personnel and possible complaints against them should be reported to the Hotel management who must take adequate steps to satisfy the client in so far as it is possible and legal.

 

If the client violates the provisions of the present regulations, continually makes noise, disturbs the client and in general behaves towards the Hotel personnel and the clients in an improper way, he may be considered as undesirable and be asked to leave the Hotel within 24 hours and evacuate his room.

 

Article 25

If a client gets attacked by an infectious disease his relatives or his friends and his attending doctor should immediately advise the Hotel management, the Police Station of the are and the nearest medical department accordingly.

 

Article 26

In case of violation of the present regulations the client or the Hotelier may, if need be, address themselves to the Tourist Police or, in place where no Tourist Police Stations are established, to any Police Authorities who are obliged to give all possible legal assistance and impose the application of the provisions of the present regulations.