Υποχρεώσεις Καταλυματιών

Αρχική
/Υποχρεώσεις Καταλυματιών

Υποχρέωση προληπτικού ελέγχου δικτύου ύδρευσης & κλιματισμού τουριστικών καταλυμάτων για Legionella.

2019-09-03T22:38:54+02:00

ΘΕΜΑ : Υποχρέωση προληπτικού ελέγχου δικτύου ύδρευσης ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων για Legionella. ΣΧΕΤ : Η Αριθμ. Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322/2017 (ΦΕΚ 3282/τ.Β΄/19-09-2017 Απόφαση "Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260,7.10.2015)". Σύμφωνα με [...]

Ποια έντυπα πρέπει να υπάρχουν αναρτημένα σε εμφανές σημείο (είσοδο / ρεσεψιόν) του τουριστικού καταλύματος.

2019-06-15T22:18:36+02:00

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ προς τα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων «ΚΥΚΛΟΣ» Ποια έντυπα πρέπει να υπάρχουν αναρτημένα σε εμφανές σημείο (είσοδο / ρεσεψιόν) του τουριστικού καταλύματος. Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ή  η Γνωστοποίηση Ο Τιμοκατάλογος Τεκμηρίωση:   ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Η Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2983/30-08-2017, Άρθρο 67) αναφέρει στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – [...]

Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της ΥΑ 4418/2019 (Β΄ 972) όπως ισχύει.

2019-05-24T21:43:42+02:00

Σύμφωνα με το έγγραφο 9945/22-5-2019 από το ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ με ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της ΥΑ 4418/2019 (Β΄ 972) όπως ισχύει. Υφιστάμενες επιχειρήσεις ΕΕΔΔ οι οποίες έχουν καταταγεί κατά το παρελθόν και λειτουργούν νόμιμα, είτε βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας είτε διότι έχουν υποβάλει γνωστοποίηση, θα [...]

Στατιστικά στοιχεία

2018-10-20T21:22:43+02:00

Ενημερώνουμε τα μέλη μας, επιχειρηματίες ενοικιαζομένων δωματίων, ότι κατόπιν διευκρινήσεων που ζητήσαμε από την ΕΛ.ΣΤΑΤ, τα "καταλύματα σύντομης διαμονής" (ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα) έχουν υποχρέωση παροχής στοιχείων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Νόμο 3832/2010: άρθρο 2,παράγραφος 3: “Τα νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, οι ενώσεις προσώπων και τα φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται να εξασφαλίζουν [...]

Τεχνικός Ασφαλείας

2018-10-20T21:21:58+02:00

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Ποια είναι τα βασικά νομοθετήματα που αναφέρονται στις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και "γιατρού εργασίας"; Η νομοθεσία που απαιτεί την ύπαρξη τεχνικού ασφαλείας και "γιατρού εργασίας" στις επιχειρήσεις, αποτελείται από τα εξής βασικά νομοθετικά κείμενα: 1) Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177/Α/85) "Υγιεινή και [...]

Βιβλίο & Δελτία πελατών

2018-10-20T21:07:50+02:00

«Υποχρεώσεις διευθυντών, υπαλλήλων και πελατών τουριστικών καταλυμάτων» Αριθ.1500/3/1-γ' ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ υπ' αριθ. 8 Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (ΦΕΚ Β'-1957/1.11.1999) όπως τροποποιήθηκε με την Αριθ.1500/3/1-κθ' (ΦΕΚ Β1674/2003) Έγκριση της Αστυνομικής Διάταξης υπ' αριθ. 8Α. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Έχοντος υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 εδάφ, α', δ' και στ' του Ν. 1481/1984 [...]

ΠΙΣΙΝΕΣ- Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας

2018-10-20T21:37:49+02:00

Κοινή Υπουργική Απόφαση 7888/2017 - ΦΕΚ 1654/Β/15-5-2017 Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών. Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 7888/2017 ΦΕΚ 1654/Β/15-5-2017 Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1.Του ν. 4442/2016 (Α' 230) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» [...]

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

2018-10-20T21:47:39+02:00

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 43942/4026/2016, έχει ξεκινήσει η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ). Εάν ένα κατάλυμα διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση τότε υποχρεούται να κάνει εγγραφή στο ΗΜΑ έως τις 28 Φεβρουαρίου 2017 και να υποβάλει ηλεκτρονικά την σχετική έκθεση για τα έτη 2015 και 2016 μέχρι την 31η Μαΐου 2017. Για τα επόμενα [...]