Υποχρεώσεις Καταλυματιών

Αρχική
/Υποχρεώσεις Καταλυματιών

Στατιστικά στοιχεία

2018-10-20T21:22:43+02:00

Ενημερώνουμε τα μέλη μας, επιχειρηματίες ενοικιαζομένων δωματίων, ότι κατόπιν διευκρινήσεων που ζητήσαμε από την ΕΛ.ΣΤΑΤ, τα "καταλύματα σύντομης διαμονής" (ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα) έχουν υποχρέωση παροχής στοιχείων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Νόμο 3832/2010: άρθρο 2,παράγραφος 3: “Τα νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, οι ενώσεις προσώπων και τα φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται να εξασφαλίζουν [...]

Τεχνικός Ασφαλείας

2018-10-20T21:21:58+02:00

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Ποια είναι τα βασικά νομοθετήματα που αναφέρονται στις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και "γιατρού εργασίας"; Η νομοθεσία που απαιτεί την ύπαρξη τεχνικού ασφαλείας και "γιατρού εργασίας" στις επιχειρήσεις, αποτελείται από τα εξής βασικά νομοθετικά κείμενα: 1) Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177/Α/85) "Υγιεινή και [...]

Βιβλίο & Δελτία πελατών

2018-10-20T21:07:50+02:00

«Υποχρεώσεις διευθυντών, υπαλλήλων και πελατών τουριστικών καταλυμάτων» Αριθ.1500/3/1-γ' ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ υπ' αριθ. 8 Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (ΦΕΚ Β'-1957/1.11.1999) όπως τροποποιήθηκε με την Αριθ.1500/3/1-κθ' (ΦΕΚ Β1674/2003) Έγκριση της Αστυνομικής Διάταξης υπ' αριθ. 8Α. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Έχοντος υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 εδάφ, α', δ' και στ' του Ν. 1481/1984 [...]

ΠΙΣΙΝΕΣ- Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας

2018-10-20T21:37:49+02:00

Κοινή Υπουργική Απόφαση 7888/2017 - ΦΕΚ 1654/Β/15-5-2017 Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών. Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 7888/2017 ΦΕΚ 1654/Β/15-5-2017 Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1.Του ν. 4442/2016 (Α' 230) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» [...]

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

2018-10-20T21:47:39+02:00

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 43942/4026/2016, έχει ξεκινήσει η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ). Εάν ένα κατάλυμα διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση τότε υποχρεούται να κάνει εγγραφή στο ΗΜΑ έως τις 28 Φεβρουαρίου 2017 και να υποβάλει ηλεκτρονικά την σχετική έκθεση για τα έτη 2015 και 2016 μέχρι την 31η Μαΐου 2017. Για τα επόμενα [...]

Τιμοκατάλογος στη ρεσεψιόν ή στην είσοδο των ξενοδοχειακών καταλυμάτων

2018-10-20T21:17:29+02:00

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: Στη ρεσεψιόν ή την είσοδο των ξενοδοχειακών καταλυμάτων, πρέπει να είναι αναρτημένος τιμοκατάλογος των δωματίων. Σχετική Νομοθεσία: Αριθμ. Α2-718/28-7-2014 ΦΕΚ Β 2090/31-7-2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) . ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Άρθρο 1. Γενικές Αρχές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΣΤΙΑΣΗ / ΑΝΑΨΥΧΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7.1. ΤΗΡΗΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ [...]

Πυρασφάλεια

2018-10-20T21:26:50+02:00

Πυρασφάλεια Δεν χρειάζεται Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας για καταλύματα μέχρι και 19 κλινών. Διευκρινιστική επιστολή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης. ΝΟΜΟΣ 4070 ΦΕΚ 82Α 10-4-2012 , Τα περιεχόμενα του νόμου είναι τα κατωτέρω: §       Πιστοποιητικό πυρασφάλειας (δεν απαιτείται μέχρι 19 κλίνες ανεξαρτήτου δυναμικότητας, άρθρο 150, παρ.1,δ) 22-3-2012 Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας 1. Νομικό έγγραφο: Πυροσβεστική Διάταξη υπ' αριθ. 13α/2010 [...]

Πισίνες

2018-10-20T21:35:01+02:00

ΝΟΜΟΣ 4070 ΦΕΚ 82Α 10-4-2012 , Τα περιεχόμενα του νόμου είναι τα κατωτέρω: § Δικαιολογητικά κολυμβητικών δεξαμενών που κατασκευάζονται εντός των Τουριστικών Καταλυμάτων (άρθρο 154). § Δεν απαιτείται ο ορισμός υπευθύνου ασφαλείας σε κολυμβητική δεξαμενή η οποία εξυπηρετεί αποκλειστικά τους ένοικους μεμονωμένης Τουριστικής Επιπλωμένης Κατοικίας - Έπαυλης. (άρθρο 165, παρ.4) 1/7/2009 ΘΕΜΑ: Λειτουργική Αδειοδότηση Κολυμβητικών [...]