Υποχρεώσεις Καταλυματιών

Αρχική
/Υποχρεώσεις Καταλυματιών

Πυρασφάλεια

2018-10-20T21:26:50+02:00

Πυρασφάλεια Δεν χρειάζεται Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας για καταλύματα μέχρι και 19 κλινών. Διευκρινιστική επιστολή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης. ΝΟΜΟΣ 4070 ΦΕΚ 82Α 10-4-2012 , Τα περιεχόμενα του νόμου είναι τα κατωτέρω: §       Πιστοποιητικό πυρασφάλειας (δεν απαιτείται μέχρι 19 κλίνες ανεξαρτήτου δυναμικότητας, άρθρο 150, παρ.1,δ) 22-3-2012 Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας 1. Νομικό έγγραφο: Πυροσβεστική Διάταξη υπ' αριθ. 13α/2010 [...]

Πισίνες

2018-10-20T21:35:01+02:00

ΝΟΜΟΣ 4070 ΦΕΚ 82Α 10-4-2012 , Τα περιεχόμενα του νόμου είναι τα κατωτέρω: § Δικαιολογητικά κολυμβητικών δεξαμενών που κατασκευάζονται εντός των Τουριστικών Καταλυμάτων (άρθρο 154). § Δεν απαιτείται ο ορισμός υπευθύνου ασφαλείας σε κολυμβητική δεξαμενή η οποία εξυπηρετεί αποκλειστικά τους ένοικους μεμονωμένης Τουριστικής Επιπλωμένης Κατοικίας - Έπαυλης. (άρθρο 165, παρ.4) 1/7/2009 ΘΕΜΑ: Λειτουργική Αδειοδότηση Κολυμβητικών [...]