Δικαιώματα

Αρχική
/Δικαιώματα

Τα δικαιώματα των επιβατών

2018-12-12T13:43:26+02:00

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_el.htm Τα Δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν με αεροπλάνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθιερώσει τα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν αεροπορικώς και καλό είναι να έχετε πλήρη γνώση των δικαιωμάτων σας, σαν καταναλωτές και σαν επιβάτες πτήσεων. Ιδού λοιπόν τα κυριότερα δικαιώματα που απολαμβάνει ο επιβάτης σήμερα. Οι πληροφορίες για τις πτήσεις και τις κρατήσεις,  Οι υπεράριθμες [...]

Τα δικαιώματά σας

2018-10-20T20:29:20+02:00

Συμβουλές – Πληροφορίες για τα μέλη Γενικές οδηγίες: · Οτιδήποτε ζητάτε από τις υπηρεσίες, πρέπει να το κάνετε με έγγραφη αίτησή σας. · Να κρατάτε πάντα φωτοαντίγραφα όλων των εγγράφων που στέλνετε στις υπηρεσίες. Κρατήστε τα σε ένα ντοσιέ, τουλάχιστον μέχρι να λήξει όλη η διαδικασία. · Να ζητάτε πάντα να σας στέλνει η υπηρεσία [...]

Μέσα απόδειξης των στοιχείων της ταυτότητας των πολιτών

2018-10-20T21:58:28+02:00

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: Στην Υπηρεσία μας υποβάλλονται, εγγράφως ή προφορικά, ερωτήματα, από Διοικητικές Αρχές, Κ.Ε.Π. και πολίτες, αναφορικά με την απόδειξη των στοιχείων της ταυτότητας των πολιτών των κρατών που έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν αλλά δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (π.χ. Νορβηγία, Ελβετία), οι οποίοι [...]

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

2018-10-20T21:50:14+02:00

Λειτουργία Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας 5.12.2011 PDF | DOC | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Στοιχεία Επικοινωνίας Ειδικών Επιτροπών άρθρου 2 παρ.2β Ν.2690/1999 Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά με την τήρηση των προθεσμιών της Διοίκησης για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των [...]