Νομοθεσια

Αρχική
/Νομοθεσια

Πώς θα εκδίδεται το πιστοποιητικό κατάταξης για ενοικιαζόμενα δωμάτια.

2019-05-17T17:37:26+02:00

21-3-2019 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ | 28.03.19 | ΦΕΚ 972 Β | ΥΑ 4418 21-03-19 που αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) Πώς θα εκδίδεται το πιστοποιητικό κατάταξης για ενοικιαζόμενα δωμάτια. Με απόφαση του υπουργείου Τουρισμού επαναπροσδιορίστηκε  η έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια -διαμερίσματα σε κατηγορίες κλειδιών. Τα πιστοποιητικά [...]

Στο ΓΕΜΗ τα τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν ως ατομικές επιχειρήσεις

2019-03-12T20:18:34+02:00

Στο ΓΕΜΗ τα τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν ως ατομικές επιχειρήσεις Άρθρο www.tornosnews.gr, Σοφία Κοντογιάννη 12.03.2019 | 09:57   Τα τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν ως ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να εγγράφονται στο ΓΕΜΗ αναφέρει σε σχετική της εγκύκλιο η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης επικαλούμενη  προβλέψεις του νόμου, σχετικές δικαστικές αποφάσεις [...]

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4582 (ΦΕΚ Α’ 208/11.12.2018)

2018-12-12T13:16:31+02:00

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4582 (ΦΕΚ Α' 208/11.12.2018) Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρα που αφορούν τις επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4276/2014 (Α'155)   [...]

Ενοικιαζόμενα δωμάτια: Τι αλλάζει με το νέο νόμο.

2018-12-10T20:46:33+02:00

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ από την «Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων» Ενοικιαζόμενα δωμάτια: Τι αλλάζει με το νέο νόμο. Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τον θεματικό τουρισμό στις 6/12/18, οι αλλαγές που έγιναν και αφορούν τους επιχειρηματίες ενοικιαζομένων δωματίων είναι: «Αρμόδιος φορέας για την έκδοση πιστοποιητικού προαιρετικής κατάταξης των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) ορίζεται η [...]

Βιβλίο Εντυπώσεων

2018-10-20T20:13:45+02:00

Απάντηση (Αρ.Πρωτ.15008/6-9-18) του Υπουργείου Τουρισμού σε σχετικό ερώτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων για την υποχρέωση ή μη τήρησης Βιβλίου Εντυπώσεων: H υποχρέωση τήρησης «Βιβλίου Εντυπώσεων» από τα καταλύματα όπως αποτυπώνεται στην υπ αριθ. 523994/08.05.2005 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ, δεν προβλέπεται στην ισχύουσα τουριστική νομοθεσία και συνεπώς άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι δεν θα πρέπει να [...]

Προδιαγραφές για τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα

2018-08-02T13:40:25+02:00

Απόφαση του υπουργείου Τουρισμού για τις προδιαγραφές στα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα. Θα κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες κλειδιών, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε κλειδιών και κατώτατη την κατηγορία του ενός κλειδιού, βάσει υποχρεωτικών τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Συνεχίζει να υφίσταται η δυνατότητα "χωρίς κατηγορία". Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις ΕΕΔΔ, ισχύει παράταση μέχρι 31/12/2019, [...]

Ελεγκτική διαδικασία – κυρώσεις. Νόμος 4276 – (ΦΕΚ Α’ 155/30-7-2014) – Άρθρο 7.

2018-03-05T13:09:39+02:00

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4276 - (ΦΕΚ Α' 155/30-7-2014) - Άρθρο 7. Ελεγκτική διαδικασία - κυρώσεις • 1. Υπάλληλοι των αρμόδιων υπηρεσιών τουρισμού διενεργούν ελέγχους στις τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 1 οπουδήποτε εντός της χώρας. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ορίζεται το είδος και το περιεχόμενο των παραπάνω ελέγχων, οι επιχειρήσεις και τα καταστήματα, η εκπαίδευση [...]

Νομοθεσία Τουριστικών Καταλυμάτων

2018-03-05T13:08:55+02:00

ΝΟΜΟΙ • Ν.2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις • Ν.2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α) Ε.Φ.Ε.Τ., άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις • Ν.2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α) Σύνδεση έρευνας τεχνολογίας με παραγωγή και άλλες διατάξεις [Αρθρο18] • Ν.3190/2003 (ΦΕΚ 249 Α) Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες [...]

Υποχρεώσεις καταλυματιών σχετικά με ΓΕΜΗ και ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (απαντήσεις Επιμελητηρίου)

2018-03-05T13:08:24+02:00

Στις 3/11/2015, η ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ «ΚΥΚΛΑΔΕΣ», υπέβαλε προς το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, τα παρακάτω ερωτήματα: 1. Οφείλουν να εγγραφούν στο ΓΕΜΗ οι επιχειρήσεις [ατομικές, ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΑΕ] που έχουν έναρξη εργασιών ΔΟΥ και Ειδικό Σήμα ΕΟΤ για α) Ενοικ.Δωματια / διαμερίσματα ή β) Τουριστικές κατοικίες ή γ) τουριστικές επαύλεις ; 2. Αυτές οι [...]

Ρυθμίσεις για τη βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτων

2018-03-05T13:08:01+02:00

NOMOΣ 4446, (ΦΕΚ Α' 240/22.12.2016) Άρθρο 111. Ρυθμίσεις για τη βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού 1. Για το σκοπό του παρόντος άρθρου ως ακίνητο νοείται: α) το διαμέρισμα, β) η μονοκατοικία, εξαιρουμένων των μονοκατοικιών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω της κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, γ) οποιαδήποτε άλλη μορφή [...]