Νομοθεσια

Αρχική
/Νομοθεσια

Υποχρέωση προληπτικού ελέγχου δικτύου ύδρευσης & κλιματισμού τουριστικών καταλυμάτων για Legionella.

2019-09-03T22:38:54+02:00

ΘΕΜΑ : Υποχρέωση προληπτικού ελέγχου δικτύου ύδρευσης ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων για Legionella. ΣΧΕΤ : Η Αριθμ. Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322/2017 (ΦΕΚ 3282/τ.Β΄/19-09-2017 Απόφαση "Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260,7.10.2015)". Σύμφωνα με [...]

Ισχύει για όλα τα Τουριστικά καταλύματα η «Υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγου» (ΦΕΚ Β΄ 2983/30-08-2017, Άρθρο 67, παρ.1), σύμφωνα με την επίσημη απάντηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

2019-07-09T19:40:13+02:00

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 6-7-2019 Ισχύει για όλα τα Τουριστικά καταλύματα η «Υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγου» (ΦΕΚ Β΄ 2983/30-08-2017, Άρθρο 67, παρ.1), σύμφωνα με την επίσημη απάντηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.   Σας προωθούμε την επίσημη απάντηση (συνημμένο 1) από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, [...]

Πώς θα εκδίδεται το πιστοποιητικό κατάταξης για ενοικιαζόμενα δωμάτια.

2019-05-17T17:37:26+02:00

21-3-2019 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ | 28.03.19 | ΦΕΚ 972 Β | ΥΑ 4418 21-03-19 που αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) Πώς θα εκδίδεται το πιστοποιητικό κατάταξης για ενοικιαζόμενα δωμάτια. Με απόφαση του υπουργείου Τουρισμού επαναπροσδιορίστηκε  η έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια -διαμερίσματα σε κατηγορίες κλειδιών. Τα πιστοποιητικά [...]

Στο ΓΕΜΗ τα τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν ως ατομικές επιχειρήσεις

2019-03-12T20:18:34+02:00

Στο ΓΕΜΗ τα τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν ως ατομικές επιχειρήσεις Άρθρο www.tornosnews.gr, Σοφία Κοντογιάννη 12.03.2019 | 09:57   Τα τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν ως ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να εγγράφονται στο ΓΕΜΗ αναφέρει σε σχετική της εγκύκλιο η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης επικαλούμενη  προβλέψεις του νόμου, σχετικές δικαστικές αποφάσεις [...]

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4582 (ΦΕΚ Α’ 208/11.12.2018)

2018-12-12T13:16:31+02:00

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4582 (ΦΕΚ Α' 208/11.12.2018) Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρα που αφορούν τις επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4276/2014 (Α'155)   [...]

Ενοικιαζόμενα δωμάτια: Τι αλλάζει με το νέο νόμο.

2018-12-10T20:46:33+02:00

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ από την «Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων» Ενοικιαζόμενα δωμάτια: Τι αλλάζει με το νέο νόμο. Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τον θεματικό τουρισμό στις 6/12/18, οι αλλαγές που έγιναν και αφορούν τους επιχειρηματίες ενοικιαζομένων δωματίων είναι: «Αρμόδιος φορέας για την έκδοση πιστοποιητικού προαιρετικής κατάταξης των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) ορίζεται η [...]

Βιβλίο Εντυπώσεων

2018-10-20T20:13:45+02:00

Απάντηση (Αρ.Πρωτ.15008/6-9-18) του Υπουργείου Τουρισμού σε σχετικό ερώτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων για την υποχρέωση ή μη τήρησης Βιβλίου Εντυπώσεων: H υποχρέωση τήρησης «Βιβλίου Εντυπώσεων» από τα καταλύματα όπως αποτυπώνεται στην υπ αριθ. 523994/08.05.2005 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ, δεν προβλέπεται στην ισχύουσα τουριστική νομοθεσία και συνεπώς άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι δεν θα πρέπει να [...]

Προδιαγραφές για τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα

2018-08-02T13:40:25+02:00

Απόφαση του υπουργείου Τουρισμού για τις προδιαγραφές στα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα. Θα κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες κλειδιών, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε κλειδιών και κατώτατη την κατηγορία του ενός κλειδιού, βάσει υποχρεωτικών τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Συνεχίζει να υφίσταται η δυνατότητα "χωρίς κατηγορία". Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις ΕΕΔΔ, ισχύει παράταση μέχρι 31/12/2019, [...]

Ελεγκτική διαδικασία – κυρώσεις. Νόμος 4276 – (ΦΕΚ Α’ 155/30-7-2014) – Άρθρο 7.

2018-03-05T13:09:39+02:00

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4276 - (ΦΕΚ Α' 155/30-7-2014) - Άρθρο 7. Ελεγκτική διαδικασία - κυρώσεις • 1. Υπάλληλοι των αρμόδιων υπηρεσιών τουρισμού διενεργούν ελέγχους στις τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 1 οπουδήποτε εντός της χώρας. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ορίζεται το είδος και το περιεχόμενο των παραπάνω ελέγχων, οι επιχειρήσεις και τα καταστήματα, η εκπαίδευση [...]

Νομοθεσία Τουριστικών Καταλυμάτων

2018-03-05T13:08:55+02:00

ΝΟΜΟΙ • Ν.2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις • Ν.2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α) Ε.Φ.Ε.Τ., άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις • Ν.2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α) Σύνδεση έρευνας τεχνολογίας με παραγωγή και άλλες διατάξεις [Αρθρο18] • Ν.3190/2003 (ΦΕΚ 249 Α) Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες [...]