Ποια θεωρείτε οτι είναι τα σημαντικότερα τρία προβλήματα για εσάς, από τα αναγραφόμενα παρακάτω;
Ψήφισε
Παρακαλούμε ψηφίστε που/πως προτιμάτε να γίνει η επόμενη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας.
Παρακαλούμε ψηφίστε ....